Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y DIRWEHTWB. DAN NAWDD CYMANFA DDIRWESTOL GWYNEDD. " Ffrwyth yr Ysbryd yw—Dirwest." Cyf. II.] EBIULL, 1841. [Rhif. IX. SYLWEDD PREGETH ODDIWRTIÍ GENESIS IV. 9 GAN Y PARCH. J. ELIAS. " Ai ceidwad í'y nirawd ydwyf fi ? " lXETRÎAU Cain, yr hwn oedd "o'r un I drwg," 1 Ioan iii. 12. Gelynduwioldeb, add-j olwr diffydd a rhagrithiol; llofruddei trawd i diiwiol; y Uofrudd cyntaf. Aberthwr di-j Grist. gelyn Duw aduwioideb; ni allai odd- i ef i Dduw wenu ar aberth ei frawd; dywed-1 yd celwydd wrth l)duw,"Ni wn i." Atebodd j Dduw vn sarug a di-barch, " Ai ceidwad fy | mrawd ydwyf fi ? Ni fynai fod dyled arno ef | i ofalu am ei frawd. Y mae crefyddwr eto | yn debyg i un o'r ddau hyny ; o'r un drwg, j ìieu yn gymeradwy gyda Duw trwy ffydd j yn Nghrist, Heb. xi. 4. Y mae yn berygl j "cerdded yn ffordd Caiu," Judas, adn. 11. j Gallwn sylwi oddiwrth y geiriau, yn I. Y dylai dynion fod yn geidwaid eu | brodyr, " Caru eu cymydogion fel eu hun-' ain." "Pob un i edrych ar yr eiddo ereill hefyd," Phil. ii. 4. Gofalu am leshad eu gílydd, acheisio cadw eu gilydd rhag drwg. trwy siamplau, cynghorion, a chyfraniad- au, &c. &c. II. Pan y byddo dynion yn ddiofal ac esgeulus am wneuthur y lleshad a allaut i'w gilydd, ac yn ddiymdrech i geisio cadw eu gilydd rhag niwed a drwg, y maent yn " cerdded ffordd Cain," ac arwyddion tebyg arnynt eu bod " o'r un drwg." Gellir defnyddio y geiriau i ddangos bod y rhai sydd yn gwrthod ymuno á Chym- deithas Dirwest, yn cerdded yn rhy agosi " ffordd Cain," a'u hiaith yn rhy debyg i'r eiddo ef, " Ai ceidwad fy mrawd ydwyf fi?" 1. Y mae Cymdeithas üirwest wedi bod yn foddion i wneuthur lles mawr i lawer- oedd, i'e, lleshad i gyrph, teuluoedd, acam- gylchiadau miloedd; wedi cadw llawer rhag drygau, 'íe, a gwaredu o ddrygau ech- ryslawn iawn. Pa ddrygau mwy erchyll na meddwdod a'i ganlyniadau ? Y mae y moddion y mae y Gymdeithas yn eu har- fer yn hawdd a rhad; eto wedi cael eu bendithio i wneuthur pethau rhyfedd : dim ond peidio yfed unrhyw wlybwr meddwol, yr hyn syd'd yn llesmawr iddynt hwy eu hnnäin ; a thrwy eu siampl y maent yn gwneuthur lleshad i laweroedd. Pe byddai i'r rhai a elwir yn yfwyr cy- medrol', lwyr adael yfed pethau meddwoi, darfyddai meddwdod yn fuan. O blith yfwyr cymedrol y mae meddwon yn cyfodi; hwy sydd yn dysgu y genedl sydd yn codi i hoffí pethau sydd yn meddwi dynion. Pe peidid ag yfed pethau meddwol, byddai yn rhaid peidío eu gwneuthur, ac ni chaed eu gwerthu. Arbedid digon o ŷd i gynal miloedd o dylodion, a byddai yr arian a roddir am bethau meddwol yn ddigon i gynal gwir dylodion yr holl wlad. " 2. Onid yw yn amlwg bod yfwyr pethau meddwol, nid yn unig yn gwneyd niwaid iddynt eu hunain, ond hefyd yn gwneyd cam â'u brodyr, eu cyd-ddynion? Y maent trwy eu siamplau yn cryfhau dynion i ddy!vn yr hyn sydd yn eu drygu.—cynal arferion"i fynu sydd yn drygu moesau, iechyd, ac amgylchiadau y genedl,—yn tylodi y wlad, ac ar ffordd diwygiad cre- fyddol. 3. Y mae yn rhyfedd bod dynion a gyfrifir yn syuwyrol a rhinwreddol mewn