Y BtBWEITWB. DAN NAWDD CYMANFA DDIRWESTOL GWYNEDD. " Ffrwyth yr Ysbryd yw—Dibwest." Cyf. II.] MAWRTH, 1841. [Rmr. VIII. PEEGETH ODDIWRTH 2 CHRON. XV. 7. Mr. Golygydd,------Traddodais y bregeth jranlyiiol yn Lìnnegryn, nos Lun, Rhag. 14, 1840, weili hyn, derbyniais lythyr oddiyno, vn deisyf arnaf ei hanfon i r Dirwestwr, ac yn awr, ;o» be-rnwchtH yu deilwng, weie iii ateich gwasanaeth. Yr eiddoch, Pennal, Ionawr 21, 1841. WILLIAM ROBERTS. " YmgryJ'hewch, gan hyny, ac na laesed eich dwylaw, canysy mae gwohri'ch gwaith chwi." yn frenines, ac a âdrylliodd ei delw.—At hyn yr amcenir yn y diwygiad Dirwestol, yínlid meddwdod yn llwyr o'r wlad, a'r ymarferiad o yfed y ddiod feddwol hyd yn îiod o'r teulu breninol, " oblegid nid gwed'd- aidd i freninoedd yfed gwin, nac i benadur- iaid ddiod gadarn." Ae os nad gweddaidd " yw mai nid gweddaidd nis boddlonir Dirwest I. GwAITH Y TESTYN. II. Tybiaeth Y TESTYN. III. Cynghor y testyn. IAr. Annogaeth y testyn. I. Y Gwaith. Diwygiad mawr oedd hwn a dòrodd allan yn Juda, yn amser y brenin Asa, a gellir edrych arrìo yn gyn> llun teg o'r diwygiad Dirwestol sydd wedi I i'r rhai hjrn, rhaid yw tòri allan yn ein gwlad ni yn y dyddiau | i'r deîliaid yn sicr; ni hyn. ... ^^ byddô hi wedi alltudio y gelfyddyd o 1. Diwygiad oedd hwnw a ymosododd I fragii, darllaAY. a distyllio i wlad y gwydr yn uniongyrchol yn erbyn prif bechod yr I brith, na bo neb yn ei medru mwy nag y oes, sef e/lunaddoîiaeth; yr oedd hwn iV | medrîr y gelfyddyd o Vneuthur calch, ganfod yn ymarferol yn mysg yr holl gen- I poeth. edloedd cylchynol, fel yr ennillwyd Israel; 3. Diwygiad ydoedd ag yr oedd disgwyl- a Juda yn gyffredinol ,i'r unrhyw ìai, nc yr | iad i bawb yn gyffredinol i fod gydag ef, a oedd y wlad trwy hyn yn ymaddfedu ŷn j hyny dan berygl eu bywyd. " A phwy gyflyní i farn Daw; ac yn ol pob arwydd- j bynag ni cheisiai Arglwydd Dduw Israel, ion buasai y wlad yn cael ei dinystrio oni! föd ei roddi ef i farwolaeth, yn fychan ac buasai i ryw gyfnewidiad buan gymeryd ; yn fawr, yn ŵrac yn wraig."—Yr unmodd lle, yr hyn a fu trwy Asa, Dymà hefyd j y mse disgwyliad i bawb gefnogi y diwyg- fel yr oedd meddwdod wedi mynetl yn ein ìad Dirwestol, a hyny dan berygl bywyd gwlad ninnau—yr oedd wedi" myned yn cysur crefyddol y fynwes, bywyd defnydd- ymarferiad a dybid o'r bron yn barchus j ioldeb cyffredinôl yn y byd: panfbechodd gan bawb, cofleidid y ddiod feddwol gsn j Ephraim gyda BaaJ, bu farw ei ddefnydd- bob dyn, a chysylltid hi à phob amgylchiad ioldeb—a bywyd y corff a'r enaid hefyd. a masnach, fe) yr oedd y wlad ar fin din-' 4. Diwygiad a ddygid yn mlaen trwy ystr ; ond Dirwest a ymosododd arno, er! rym cyfammod ydoedd. " A hwy a aeth- mai prif bechod y wlad ydoedd. j antdan gyfammod i geisio Arglwydd Dduw eu tadau." Llawer a wrthddadleuwyd yn erbyn arwyddnodi y pledge Dirwestol, neu ymgyfammodi yji erbyn meddwdod ; ond wele braM'f mai dymaddull diwygwyr yr oesan a aethant heibio, a thrwy hyn y mae grym deubîyg yn cael ei ennill; megys yn gyntaf, grym i Mrthsefyll profedigaeth yn o bob teulu, hyd yn nod y teulu breninol,! fwy efieithiol. Pan fj'ddo y fereh ieuanc oblegid eí'e a fwriodd yniaith ei fam o í'od heb íÿned dan gyfannnod priodasol à'r hwn 2. Diwygiad a ymosqdodd at lwyr ddileu \ eilunaddoliaeth o'r wlad ydoedd, "Canys efe a fwriodd ymaith allorau y duwiau dv- eithr o'r uchelfeydd, ac a ddryìliodd y delŵ- au, ac a dòrodd y llwyni,"—ỳmlidiodd hwy ymaith, nid yn unig o Jerusálem, y brif ddinas, ond " o holl ddinasoedd Jnda,