Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y DIRWEITWB. ■*- DAN NAWDD CYMANFA DDIRWESTOL GWYNEDD. " Ffrwyth yr Ysbryd yw—Dirwest." Cyf. II.] CHWEFROR, 1841. [Rhif. VII. HANESIAETH ANNGHYMEDROLDEB. F> mndless Iiiteroperance In nature is a tyranny : it hath been Tiic nntiniely e;n;)fvihsr ofthe happy throne, Aii.l full of jiiany Kings.—ShAKESP£AR, Wiae and Wassail have taken more strong placcs than gun or steel.—CHESTESriEI.B. ÌYlR GoLYGYDD,—-Er cymaiot sydd yn cael ei ddywedyd yn erbyn Annghymedroldeb, ac o ymdrech i ddangos ei erchylldra, etô mae llawer o'n cydwladwyr yn aiiwybodus o'r drygau a'r galanas'dra ofn- adwy a ŵnaeth y'n mhlith yr holl dylwythau a fu yu preswylio y ddaear o'n'blaen ni. Os barnwch o tuddioldeb i'r G'"n<jdl i roddi lle arddalenau y Dirwei-twr, ini a yiiidrechaf gasglu a chyfìeithu i'r Gym- raeg lianes y bwystfil yssrlyfaethus hwn ; yr 1 yn. feddylíwyf, a fvdd o jes i'r achos yr ydych yn ei bleidio, ac yn dderbyniol iawn gan eich Darllenwyi: ÿmdrechaf beidio eu blino â g-ormod iiü ithder ar unwaith, ond anfouaf ddernyn ar ol dernyii, fel ŷ byddo yn gyfleus ichwieu rhoddi i mewn. anti-Bacchus. i\i AE hanesiaeth Annghymedroldeb yn c.alon hwynt yn llawen" dygwyd Samson o'u dangos allan y wers fwyaf gresynol o blafn \}eri iddynt |chwertWn : a S&nson addysg a rhybydd i ddynoîryw. * | a alwodd ar yr Arglwydd i w nerthu, a i Ÿr oedd 'ymarferiadau cvnil trigolion I Ẅjon a ddinystriwyd yn nghanol eu gor- cyntaf y ddaèar, yn ei gwneyd yn anmhos- ,oleàd a u "awenydd. eihl i fodolaeth Ànngliymedroldeb gerwin Engraifft arall o annghymedroldeh a mewn amseroedd borëol. Mae rhai dy- welwn yn hanes Nahal, yr hwn a breswyl- gwyddiadau haerllug yn ibre iawn, wedi eu ■ iai yn Maon, ger llaw mynydd Carmel. V rhe'stru yn hanesiaeth yr Hen Destament; Uyn hwn a ymddygodd yn daëogaidd tuag ond y mae hvn vn dangos niwy o waeledd y I at Dafydd; digofaint yr hwn a ddyhudd- danynt. | ?"T 7n gwledda, ac yn " feddw iawn." Y Y cenediaethau mwyaf galluog mewn bore dranoeth, hi a ddatguddiodd iddo y bodolaeth y pryd hyny, oedd yn cael eu ; waredigaeth oedd efe wedi gael. Pan gwneyd i fyny o Iwythau gwasgaredig, ae glywoda efe yr hanes hwn, cafodd gj-maiut o'r ymarferiadau mwyaf ysglyfaethus. Ar- ; o effaith arno, fel y bu farw yn mhen deg l'erent yn fynych gynal gwleddoedd, naill ] niwrnod. ai er anrhydedd i eu duwiau, neu er coffad- j Yn nheyrnasiad Saul, yr Amaleciaid a wriaeth o fuddugoiiaethau a ennillasent j wnaethant ymgyrch i deríynau Palestine, dros eu gelynion. Gweithrediadau o bwys i ae a gythryblasant bobl Israel. Hwy a ym- a beuderfynid ar y cyfryw aehosion; yr i foddhasant eu hunain yn helaeth gyda'r hon ymarferiad sydd hyd y dydd hwn yn \ gwirodydd meddwawl, am iddynt anrlíeith- bodoli yn mhlith cenedloedd barbaraidd. j k> Síclag, lle preswyliedig Ùafydd: yna Gaal a'i í'rodyr, mewn cysylltiad à'r Sieh-1 Dafydd a'u herlidiodd, ac a'u cafodd hwynt emiaid a wnaethant wledd, ac a fradwr- i wedi ymwasgaru ar hyd wyneb yr holl dir, iaelhasant yn erbyn Abimelech, Barn. ix.! yn bwyta ac yn yfed, ac yn dawnsio. Ych- 27. ; ydig o honynt a ddiangodd oddiar law ddial- Yn achos Samson, y Philistiaid a ymgy- eddol eu gelynion. nullasant yn nghyd i aberthu aberth mawr Yn achos'Amnon, mab Dafydd, àc Elah i Dagon eu duw, am iddo roddi eu gelyn | brenin Israel, y gwelwn rybyddion pwysig galluog yn eu dwylaw. " A phctn oedd eu o'r drygau sydd yn disgyn ar y rhai a ym-