Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y DIRWEiTWR. DAN NAWDÖ CYMANFA DDIRWESTOL GWYNEDD. : Ffrwyth yr Ÿsbryd yẅ—Dírwest." Cyf. II.] IONAWR,- 1841. [Rhip. VI. PREGETH ODÖÍií PREGETHWR VII. 29. Gan G. Davies, Llanrwst. " WELE hyn yn unig a gefais; wneuthur o Dduw ddyn yn uniawn: ond hwy a chwiliasant alfa» lawer o ddychymygion." TEIRIAU y testyn sydd un o ymadrodd-; ion y gŵr doeth, a elwir fel hyn yn gyffred-1 inol, o herwydd helaethder ei ddoethineb a I mawredd ei wybodaeth. Gwr ydoedd So- lomon a chwiliodd allan am eiriau cymer-1 *. - . ~ ŵ- , . ., adwy, a phethau cymeradwy a osodai ei í Umawn ei gorff, ac umawn e, enaid-un- eiriau ef allan, y rhai oeddynt ac ydynt iawn ei feddwl am Dduw-nmawn ei emau helaeth eu cynwysiad, a mawr eu rhifedi. I wrth »duw_ac umawn ei werthredoedd Oud o'r holl bethau awelodd ef dan haul, tuaS atJPduw- Umawn ei ewyllys-umawn ei serchiadau—umawn ei gof—umawn ei 1. Ar ddyn gynt. 2. Dyn yn awr. 3. Dyn yr amser a ddaw. (1.) "Dyn gynt" ydoedd umg ageiais; wneutnur o uauw uuyu yu -v 1_°*' • » _ j „.___ t?a__a__ji „; unilwnl ond hwy achwiliasant allan lawer *ytrach ^IF™? a1™'À^ ftfîfiS o ddychymygion;' Oddiwrth ba eiriau y ! «■««£, a dwfr ydoedd ei ddiod - Ac afon caf sylwi ar y pethau canlynol : j a aÇth ■"« ° £«•" f^" ?LÄ£ I Utÿ a nodir. oddjy- ^ =yd yn bedan; ^enw I. ySÄ, L^y dry^dd r^J-ŵ-S^- IV Ymoddeitrosfflwvddir waredd yw Euphrates : md un yn Bum, v!*YmSon^Krididdymir. ™ 5- TOs% un yn jyr», ac un yn I. F^^cA/n0ẅ>,-«Dyn." Cre- *oddynt,ondoUpd^ adur aK sydd gyfansoddedig o bedair elfen, I "ac ^de da lawn ydoedd medd Duw. j &. j ^gyiououuucuig _*_- i Yna, paham yr amheu dyn, gan fod Awdwr bryd Glan. _n cynwys ynddo ddwy ran, a 7" ., ,, „ J ,-_,___»__»"' « ŵ._i„ ^. corff ac enaid. Dyn, creadur adnabyddus ?ad* > '^,.^ JKÄ«« ™ bvŵ yn mhedwar ban y bỳd, Dwyrain, Gorìlew- ia™ yAoedd ;. £*$* «f' dlSon ?*> b3~ ìn, Gogledd, a Deau, Dyn, creadur cy. a wnaf ar dystiolaeth Duw. hoeddus yn y tair teyrnas, Nefoedd, Daear, ac Uffern. Dyn, creadur a ragarfaethwyd mewn tragwyddoldeb a fu; a grewyd mewn amser y sydd; ac a fythol breswylia y tragwyddoldeb a fydd. Dyn, creadur a adnabyddid wrth y gwahanol enwau a gan- lyn, megys balch, cybydd, annghyfiawn, meddwyn, diottwr, &c.; ond yn ein dydd- iau ni a elwir Dirwestwr. ónd arweinia ein testyn ni at amser a fu, sefyllfa a aeth heibio, a dyddiau ei grëedigaeth. Hefyd, at amser y sydd, yr adeg bresenoL, ein hoes hon. Gan hyny sylwer yn (2.) Dynyn awr sydd "megys y mae yn ysgrifenedig, nid oes neb cyfiawn, nac oes un: nid oes neb yn deall, nid oes neb yn ceisio Duw." &c. "Gwyrasantoll" trwy feddwdod, ac ebargofiasant y ddeddf; "aeth- ant i gyd yn anfuddiol" trwy ddiodydd meddwawl: " bedd agored yw eu ceg," i'r hon y tywalltant y gwenwyn, " â'u tafodau y gwnaethant ddichell," mewn meddwdod, 'ie, "gwenwyn aspiaid" yw yr Alcohol, " sydd dan eu gwefusau ;" " dystryw ac af- lwydd sydd ynffyrdd" y meddwon, a"ffordd tangnefedd nid adnabuant" hwy. Gan