-+— ■* Bhif XXII.] [Awst 1, 1881. PAPUR CENHADOL CHWARTEEOL Y GYMDBITHÀS EB LLEÌ)AENU YR EFENGYL. AR FWRDD LLONG YMFUDOL. YR ACERLONG " PÀRISIAN LLINELL YR ALLAN. Diammeü fod gan liaws o'r rhai a ddarllenant hyn yma berthynasau a chyfeillion ydynt wedi " ymìudo.'' Wel, gwaith mawr y Gymdeithas er Lledaenu yr Efengyl ydyw edrych ar ol angenrheidiau ysprydol yr ymfudwyr yma a'n pohl yn gyffredinol yn y trefedigaethau. Ymdrecha y Gymdeithas ddechreu y gwaith hwn ar y cychwyn, a cheisia gyrraedd yr ymfudwr pan fo ar fìn gadael Sìoegr. Appwyntiwyd fì i edrych ar ol yr ymfudwyr a ymadawant o Lerpwl. Aiíf miloedd o houynt ymaith bob wytlmos, fel nas gallaf en gweled agos oll, er fod gennyf frawd clerigol yn fy nghynnorthwyo; ond yr wyf yn gallu ymddiddan â lliaws mawr, ac enfyn cyfeillion caredig i mì lyfrau, cylchgronau, a phapurau darluniadol i'w rhoi iddynt fel yr ymadawant. Byddaf yn byrddio y llongau ymfudol yma pan fyddant ar fìn eychwyn, ac weithiau cychwynant cyn i mi eu gadael. Cymmeraf gyd â' mi god fawr o bethau i'w darllen, ac ymdyrra y bobl o'm cwmpas i gael cyfrau o houyut, aefelly byddaf yn cael cyfleustra i ddywedyd ychydig eiriau wrthynt. Nis gellir gwneuthur rhyw lawer, gau fod yno yn fynych gryn lawer o gyífro ; ond fe allwch ymddiddan â lliaws o'r ymfudwyr, ac wr'y fath adeg nid yn fuan yr anghofir yr hyn a ddywedir. Mac heu ac iinauge yn gyffelyb yn meddu calonnau lled lawn wrth syllu a,m y waith olaf ar yr heu wlad. Yn arul pan si aradwn air o gyssur a chefnogaeth iddynt fe wasgent fy llaw an dynn, yn ymddangos yn anewyllysgar i mi fyned, gan deimlo, mae'n debyg, mai onyfì oedd y ddolen gyssylltiol olaf rhyngd- dynt ar heu wlad. Yn ystod un o fy ymwelliadau ar fwrdd llong canfum wraig druanmewn trallod o herwydd na chawsai ei baban bychan ei fedyddio, ac nid oedd yn hofíì wynebu peryglon y môr heb i'w baban gael ei wneuthur, fel y dywed y Catecism, "yn aelod o Grist, yn blentyn i Dduw, ac yn etifedd Teyrnas Nefoedd." Boddhawyd hi yn fawr pan ddywedais wrthi fy mod yn Wr Eglwysig ac y bedyddiwn ei phleutyn Cyrchwyd dwfr, a derbyniwyd yr oenig i1 gorlan y Bugaü Da. Digwyddai fod ynfìysgrepan Pibl newydd a Llyfr Gweddi, wedi en cymmeryd allan o blith y lliaws llyfrau a gawsai y Genhadaeth gan y Gymdeithas er Taenu Gwybodaeth Gristionogol. Ysgrifenais enu y plentyn ar y clawr, gyd âg enw y llong a dydd y hedydd, gan eu rhoi i'r rhisni, a'u rhybuddio i'w rhoddi i'r un bychan pan yn ddigon heu i allu eu darllen. Ymddangosai y fam yn hynod falch, fel pe buasai baich wedi cael ei gymmeryd oddiar ei meddwl. Yn yr arlun ar y ddalen hon dangosir llong ymfudol; fe gluda y cyfryw lestr yn hawdd fìl o ymfuddwyr, ac nis gellwch ddyfalu y fath beth hynod a ífwdanus yw oyw ar fwrdd y fath long lawn. Meddyliwch am dỳ nofiadwy gyd âg hwyrach un