Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

*■ Rhif XIX.] [Tachwedd 1, 1880. PAPITR CENHADOL CHWARTEROL Y OYMDEITHÂS ER LLEDAENU YB EFENGYL. ... ì h Jâ -•*}-. ^ŵ ■-■•"■' S; ' X;í^ ■■-;:.> .Í;'Ä <:■■■; " )«^^^^P^ëí^: '2^>. PORTH LOUIS YN MAURITIUS. Dyma arlun o borthladd eang Portli Louis, fel yr ymddengys i ni wrth edrycli arno oddiar fwrdd llong. Y mae'r môr trofanol yn ymddangos yn hardd fel y dynesa nn at ynys Mauritius, fel y saif ynghanol y Mor Indiaidd. Wrth edrych i lawr i'n ddyfuderoedd dir fe ganfyddir y pysg amryliw yn chwarae yn y dwfr, ac yn dangos eu hunain yn eu holl odidowgrwydd fel yr ymlwybrant yn araf neu y rhuthrant i mewn ac allan ynghanol yr agofan coral hychain. Gan adael y rhai hyn gorphwysa y llygaid yn awr ar y llongan a augorant yn y porthladd, ac yn cludo cynnyrchion cyfoethog gwahanol wledydd, a ddygir yno yn ymhorth i'r ynyswyr, a dyfant y cyrs siwgr, gan esgenluso poh peth arall o'r braidd. Y mae r tai fel pe'u nythu dan geseilian y mynyddan, y rhai a godant eu pennan y naill rawchlaw y Hall mewn agwedd hynod, yn gyífelyh i'w gilydd, ettoyn gwahaniaethu, gan arddangos eu hod unwaith oll dan yr un dylanwad mawr a'u cyfododd o'r môr, ac yn carrio ein meddylian yn ol i'r cyfnod ag sy'n herrio hanesyddiaeth. Nid hoh awser y mae'r olygfa yn meddu ar y prydferthwch yma. Pan y mae'r hyrddwynt ofnadwy yn cynhyrfuy môr, nis meiddid un llong ddynesu at y tir, nae un morwr aros ar ei bwrdd i ddal y gwynt a syllu ar y tonnau cynhyrfus. Y mae y nefoedd fry yn tystiolaethu am ac yn ychwanegu at ddychrynfeydd yr olygfa, gan gynnorthwyo cynddaredd y gwynl a fygythia ysgubo y tir a'r môr i ddinystr. Ar y tir oddimewn y mae y golygfeydd hyfrythaf a nuoyaf amrywiol i'n cael, a'r môr 0 kob Ue o'r braidd yn ganfyddadwy. Mae'r ddaear yn hynod gyfoethog, a chynnyr- chai bob rhyw fath o ffrwythydd trofanol. Ond gwrthodir pob peth er mwyn cael lle i'r cyrs siwgr, ag sydd yma yn tyfu i berífeithrwydd, ac yn dwyn elw mawr i'r