Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

1. 3l L- d. ir ld LIl Bhip XVII.] [Mai 1, 1880. DALEN GENHADOL CHWARTEÍtOL. 7 GYMDEITHAS ER LLEDAENU YR EFENGYL. EGLWYS GOFFADWRIAETHOL PATTESON, NOE,FOLK ISLAND. ^ Oddüorth photograph gany ParchR.H. Codeington. "an ganai Esaiah am yr ynysoedd a'u preswylwyr yn rnoliannu y Messiah nid oedd yn edrych tu hwnt i'r Archipelago, o un ynys fechan ym mha un y deilliodd 7 orophwydoliaeth olaf am ogoneddusrwydd yr Eglwys fìlwriaethus a huddugol- laethus. Etto yr oedd gan Air Duw lawer concwest i'w gwneuthur, ac y mae'r addewid yn cyrraedd dros yr holl ddaear. Edrychwch yn y map ar y gadwen o ynysoedd sy'n cyrraedd draws y Môr Tawelog, 0 Asia i America, Ee ymddangosant mor anhawdd i'w cyfrif a'r ser, ac fel y ser gelwir clwstwr o honynt ar yr un enw. Mae dau hrif ddosparth o honynt, a elwir ■^olynesia, neu fro y lliaws ynysoedd, a Melanesia, hro yr ynysoedd duon. Yn y rhai hlaenaf dengys y hrodorion fod ynddynt fwy o waed y Malay, a rhai y lleiíl fwy o waed y Negro ; ond y maent wedi ymgymmysgu llawer. Am Melanesia, yn gorwedd ỳn nesaf i New Zealand, cafodd yr enwog George Augustus Selwyn ei hod yjn mhlith y diriógaeth dan ei ofal ef, pan anfonwyd ef allan i New Zealand. -Dechreuodd ar y gwaith, a charriodd ef ymlaen nes y gallodd ei drosglwyddo i <Wwylaw John Coleridge Patteson, yr hwn a'i carriodd ymlaen yn ddiwyd nes y üaddwyd ef gan frodorion Nukapu yng nghlwstwr Santa-Cruz. Eennaeth presennol y Genhadaeth yw'r Esgob John Selwyn, mah ei chychwynydd. Mewn amryw ífyrdd y mae yn un hynod. Mae poethder mawr yr ynysoedd yn ei gwneud yn ammhosihl i'r rhan fwyaf o Brydeiniaid fyw yno yn harhaus, ac, ar y ^aw arall y mae'r hrodorion yn marw os cludir hwy i fro mor dymherus ag un New AA ' ^an nynny ^e fahwysiadwyd cwrs canolog. Gorwedda Ynys Norfolk oadeutu hanner y ffordd rhwng New Zealand a'r Cyhydedd. Mae hi yn ynys hryd- lerth. a ffrwythlawn, ond heh un porthladd, na lle i lannio ond ar rai adegau. >* it