Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

rI."| [Chwefrob, 1, 1880» PAPUR CEHHADOL CBWABTEBOL T GYMDEITHAS EB LLEDAENU YR EFENGYL, PEttSONDY MK. UJttOMPl'U Algoma yw'r enw a rodded ar un o'r esgobaethau i ba rai y rhannwyd Canada. Mae n gorwedd ar lannan gogleddol y Llynnau Iluron a Superior, ac ynddi ei hunan liaws o lynnan ac afonydd, y rliai a ystyrid yn rhai mawr pe yn y wlad hon: end a edrychant fel rhai dîbwys yn America Oglecldol o'u cydmaru â'r moroedd mewnol mawr sydd yno a'r afon St. Lawrence ag sy'n rhedeg trwyddynt. Yng nghorph y cleng mlynedd diweddai mae llawer iawn o deuluoedd Prydeinig a Gwycìdelig wedi dyfod i'r rhan lion o goedwig Canada; ac ar ol cael fod y tir yn clda i fagu anifeiIiaid>rno neu i godi ŷd, anfonant adref at eu cyíeillion i oíÿn ìddynt hwythau ymfucío yno. Mae llawer iawn o'r cigfwyd Americanaidd rhagorol a werthir yn Llundain a Lerpwl yn dyfod oddiwrth yr ymsefydlwyr Prydeinig a Gwyddelig yn Algoma. Mae'r arlun ar hen y ddalen hon yn arddangos y ty cyffion y preswylia Mr. Crompton, Cenhadwr Teithiol y Gymdeithas yn rhandir Pree Grant, ynddo. Spring neu BudìJjoard y gelwir y cerbyd a weìwch wrth oclir y ty, a hwn yw'r unig fath cyfaddas i deithio ar ffyrdd coedwigol. Yn ystod chwe mis y gauaf, pan orchuddir y %rdd âg eira dwy droedfedd o ddyfnder, gwneir defnydd o geir-llusg yn ei le. t Caiff y gweddill o'r ddalen ma adrodd am lafar Mr. Crompton yn ei eiriau ei hun. " Daethum i ymsefydlu yma gyd a'm teulu mawr gwedi llafurio lawer hlwyddyn yu St. Giles's, Llundain, Gosta Green, Birmingham, ac Angel Meadow, Manchester, iel Cenliadwr Dinasaidd a Barllenydd Lleyg; a chan fod galwad am fy nghyn- nortÌTwy gan fy Eglwys, cynnygiais fy hun gyd â rhwyddineb, gan ddewis y bywyd yr wyr^ yn awr yn ei arwain. Dechreuais fel Darìlenydd Lleyg ymhlith fy nghym- myaogion, ae yn fuan pennodwyd saith gorsaf i mi gynnal gwasanaethau ynddynt.