Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

s» Eẅ. X.] [Awst 1, 1878. DALEN GENHADOL CHWARTEROL Y GYMDEITHAS Eli LLERAENU YB EFENGYt *— TEULU JAPANEAIDD AR WEDDI. Yr ydym yn rlioi yr enw Japan ar swp o ynysoedd a orweddant ar yr oebr ogledd-orllewinol i Asia, Gyd â'ií gilydd y maent oddeutn maintioli yr Ynysoedd Prydeinig, ac yn debyg iddynt mewn amryw ífyrdd, er í'od y mynyddau yn uwch a binsawdd yr ynys ddeheuol, ar ba un y sait' tref Nagaski, yn gynhesach na binsawdd Debeubartb Prydain. Mae gan y Gymdeithas er Lledaenu yr Efengyl Genbadaetb yn Japan er y üwyddyn 1873. Ceir dau glerigwr yn sefydledig yn Tokyo, lle tu allan i Jeddo, y brifddinas, a saif yng rigbanol yr ynys, a cbeir dau yn Kobe, tref fawr ugain neu ddeng milltir ar bugain oddi yno. Erbyn byn y maent wedi dysgu y Japanaeg yn berífaitb, ac yn alluog i gynnal gwasanaetbau, cyfieitbu llyfrau, ac ymgomio â'r bobl ; yn yr byn oll y cynnortbwyir bwy gan rai o'r dycbweledigion Japaneaidd, ag ydynt yn ddynion meddylgar wedi derbyn addysg dda. Ni cbymmer un o'r rbai yma—yr íiwn sy'n bregetbwr da—ddim cyflog am yr byn a wna. Ein barlun sy'n gosod allan deulu Japaneaidd yn adrodd eu gweddiau gerbron delw o Baddba, neuGuadama, dysgawdwr enweg a sylfaenodd eu crefydd yn India, fwy na dwy fìl o íiynyüdau yn ol. Cbwi a welwch eu bod yn dal llinyn ar ba un y mae pelenni mawrion. Symmudir un o bonynt i fynu y llinyŵ fel yr adroddir bob gweddi, er mwyn i'r gweddìwr fod yn sicr o adrodd y nifer briodol. Ar un ocbr mae offeiriad yn tarawo gong, er tynnu sylw Buddba at eu geiriau. Weitbiau ysgrifenir y rhai byn ar leiniau o bapurau, a tbroir hwy yn gyflym o gwmpas mewn mntb o beiriant tebyg i felir goflî. Tybir ibd hyn yn Haw'n cystal gwaitb a dywedyd y gweddiau. Y bobl dlottaf ar canolradd ynJapan yn unig ydynt yn Euddhistiaid: profí'esa y pendefìgion cyíbethog fod yn Shintos, neu Pantheistiaid; ac ymddangosant, mewn gwirionedd, fel pe'n meddu ond ychydig iawn o grefydd, ac y-mae hyn yn'waeth na phe credent grefydd; gau. Mae lliaws o ysgrifeniadau Buddha yn rhöi cynghorion da a áöeth iawn, er nẁd ydynt yn dysgu y bobl i gredu yn y gwir Dduw, gras yr hwn y mae arnynt ei