Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Ehif. VII.] [Tachwedd 1, 1877. DALEN GENHADOL CHWARTEROL Y GYMDEITHAS ER LLEDAENU YB EFENGYL. îí 1. n GWRAIG UN O INDIAID GOGLEDD AMERICA. "Pa. le mae eich mab yn bresennol?" "Mae wedi myned i Canada ! " Pa mor fynyeb yr ydym yn clywed y gofyniad a'r attebiad ynu. Ac y mae'n beth mawr i ddyn ieuauge seugl, neu i un hyn gyd â gwraig a digonedd o eneuan bychain a ymddangosaut fel he'n myned yn fwy newynog y naill fìs ar ol y llall, os gall fyned i wlad y mae tir yn rhad, a llafur yn ddrud, a lle os bydd un yn sobr a diwyd y mae'n sicr o gael bywoliaeth dda. Gacleweb i ni ystyired ychydig yng nghylch y wlad hou y mae ein hymfudwyr yn myned i ddi. Nid aes llawer o flynyddau er pau orchuddid bi â choedwigoed, ym mha rai y ceid clirw, eirth, bleiddiaid, ffranconiaid, a chreaduriaid eraill. Crwydrai llwythan o Indiaid Cochion draws y wlad, gan hela y creaduriaid gwyll- tion, ac agos mor wyllt a hwy. Erbyr hyr mae'r oll yn bur wahanoL Cafodd yr anifeiliaid eu lladd neu eu hymlid ymaith. Aeth lliaws o'r Indiaid ymhellach i'r gorllewin, gwnaed ffyrdd trwy'r coedwigoed, ar hycl ba rai y gall men fyned; ac allan o houyut mae llwybran ceffylan yn canghennu i bob cyfeiriad, pob un o houyut yn arwain i lannerch wedi ei glirio, llc y mae'r coed wedi eu torri i lawr a bwthyn neu amaethdy yn sefyll yngbunol y ei faesyd. Mae'r tai hyn yn fynych o adeiladwaeth garn, ond yn gadarn a chyssums. Gwasgerir hwy ar led dros yr holl wlad, ychydig fìlltiroed oddiwrth eu gilyd: nid aes yno diu pentrefyd, a rhaid guneuthur yr holl famach mewn nwydau siopan dwywaith y flwyddyn pan fydd y menui yn myned i lawr i'r dref, lawer o fìlltiroed i ffwrdd hwyrach. Gadewch i ni daflu golwg i mewn i un o'r tai yma. Huyrach y cawn barti mawr o'i fewn; y tad a'r fam yn edrych yn flinedig a phrysur. Llafurwr yn Lloegr ydoed ef, ac mewn ganafau caled gwyddent ill denoedd trwy brofiad beth ydoedd bod yn fyr o fwyd a thanwydd. Ond yma y mae'n wahanol: maent yn perchennogi y tir sydd gylch eu tai, a thrwy i'r tad a'r bechgyn weithio yn galed