Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

;" V »►] Éi-------------------------—____--------------------------------------------«------------------------------------------------------------------------_---------------------------------^ Bhif. VI.] [Awst 1, 1877. DALEN GENHADOL CHWARTEROL Y GYMDEITHAS EB LLEDAENU'B EFENGYL. '".'••Ẅẅ'-;---'.;•' ■•■'■"•■. "-:-' ■-..-,.;■■'■•-::;'}.<^'-'^"\ EGLWYS BENTREFOL YN INDIA DDEHEUOL. CENHÁDAETIl EDENENGOODY. Dyma yr un fwyaf deheuol o lioll genhadaethau y gymdeithas yn India. Hi hefyd yw un o'r rhai mwyaf llwyddianus, gwcdi bod dan ofal Dr., yn awr Esgob, Caldwell am liaws o ílynyddau. Ceir un Clerigwr Ewropeaidd, a thri o rai brodorol mewn llawn urddau, jn rhandir Edenengoody, nn Diacon Ewropeaidd a dau o rai brodorol, wyth a deugain o oruchwylwyr lleyg, un ysgol fyrddiol a dwy ysgol ddyddiol i fechgyn, a'r un nifer i ferched, deunaw o ysgolion pentrefol, yn cynnwys yn gyfangwbl 1,147 o ysgolheigion; 2,602 o Gristionogion bedyddiedig, o ba rai y mae 606 yn gymmunwyr, a 74i8 o bersonau yn ymbarottoi gogyfer â chael eu bedyddio. Tn 1875 cyfrannodd y Cristionogion brodorol yn agos i £170 tu ag at gynhaliaeth y Genhadaetìi. Dengys ein harlun eglwys bentrefol feehan wedi ei hadeiladu o ddail y palmyra a chlai, yng nghymmydogaeth Edenengoody. Ceir adeilad o'r fatb ym mhob man lle y mae rhai Cristionogion yn byw, wedi ei hadeiladu ganddynt eu hunain i oífrwm gẅeddi feunyddiol ynddi ac i dderbyn addysg : ond yn y prif bentref y mae eglwys gerrig hardd wecli cael ei chodi mewn rhan, ac yno yr â lliaws i'r gwasan- aethau ar y Sul. Ond heblaw ty gweddi Cristionogol ceir mewn gormod o'r pentrefydd adeilad cyffelyb, wedi ei gocli i addoli eilunod yndclo. Gelwir ef í: Pey eoil," neii deml yr ellyllon. Odcti mewn y mae carreg wedi ei gosocl ar ei phen, neu amryw gerrig wecli eu codi yn golofn, ac yn hon y tybir focl yr ellyll yn trigo. Weithiau tybir mai yspryd cholera, haint, neu ryw afìechyd cfnadwy ydyw. Weithiau yspryd rhyw berson ymadawedig y dywedir ei fod, yr hwn y tybir sydd yn cythryblu y gymmydogaeth, ac yn poenydio a niweidio y rhai a ddeuant yno. Er niwyn gosod i lawr lidiowgrwydd yr ellyll, lleddir defaidj geifr, neu adar, ac arlloesir eu gwaed, yn gystal a ghi (menyn toddi), ar y garreg. Yr offeiriaid a'r offeiriadesau, y rhai a elwir yn ddawnswyr y cliafol, a lychwinant eu hunain â'r gwaed, ac weithiau a'i hyfant. Yna dawnsiant o gwmpas y garreg hyd nes y byddant yn Avyllt-gyffroedig, a thybir focl yr yspryd drwg wedi myned i mewn iddynt. Gwrandewir ar eu bloeddiadau a'u llefau aneglur fel cennadwri oddiwrtho ef. (Y maent yn fynych