Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Rhif. II.] [Awst 1, 1876. DALEN GENHADOL CHWARTEROL Y GYMDÉITHAS EB LLEDAENU YR EFENGYl. AWSTBMjIA. Y mae yn Awstralia dri ar ddeg ar hugain o Wyr Eglwysig, yn byw mewn gwahanol barthau, ag ydynt yn eaeì eu táiu gan ein Oymdeithas. Y mae lliaws o bersonau ag yclynt yn gwybod fod j wlad yn un gy foethog, lle y mae Prydeinwyr wedicasglullawer oddà bydol,yn rhyfeddu nad ydynt yn talu i'w CÍerigwyreu hunain, acy maent yn synnu hefyd í'od y Clerigwỳr byn yn cael eu gaiw yn Genhadon, gan fodeincyd-ddeiiiaid yn Awstralia ynproffesu bodyn Gristionogion fel ni ein Imnain. Ymdrecbaf egluro y rheswm ynghyleh y ddau betli yma. Y'n gyntaf, rhaid i ni ystyried pwy ydyw trefedigaethWyr Awstralia. Gadawn o'r naili du y troseddwyr, y rhai a antbnid yno flynyddoedd yn ol arn en cam-weith- redoedcl. Nìd ydynt hwy a'ù disgynnyddion ond yn gwneutbur i fynu gyfran fecban o'r boblogaeth. Ond nid öes ond ychydig o honom ar nad yw yn meddu ar ryw gâr neu gyfaill ag sycld wedi croesi'r môr. Hwyrach fod brawd i ni wedi myned. Yr oedd ef yn ieuang^ a cbryf, ond nid oecld gwaith cysson yn.cael ei rocldi ym Mhrydain, neu ynte hid oecld yn cael ei dalu cystal ag y cliAvennychai. Clywodd fod digonedd o waith i'w gael yn Awstraìia, a bod y cyflogau yno dair gwaith uwch nag oeddynt gartref. IMly efe a gymmerodd ei daith mewn ìlong ymfudol, ac a gychwynodd tua Gwlad yr Addewid. Ym mhen pumpjbeu chwe mis gwedi iddo gycbwyn daeth llytliyr oddiwrtho, yn ein hyspysu idclo gyrraedd y porthladd yr oedcl yn morio tu ag atto, gan ychwanegu yn dra thebyg nas gallasai gael gwaith yno, ond ei fod wedi rhwyino ei hunan fel bugail neu geidwad anifeil- iaid, a'i fod yn myned gannoedd o filltiroedd i fynu'r wlad i'r " llwyni." Aeth amryw fìsoedd eraill heibio, ac ÿna clywsom ei fod wedi gwastatta gyd â'r gorchwyl hwnnw, a'i fod yn preswylio inewn bwthyn gyd âg un neu ddau o gymdeithion, yn