Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

GORPHENAF, 1884. Rhif. 12 . YN GYNWYS .■ . CERDDORIAETH YÎSI Y DDAU NODIANT, ERTHYGLAU YN MHOB CANGEN O ẀYBODAETH FUDDDIOL YN DAL CYSYLLTIAD A CHERDDORIAETH, Dan Olygiaeth W. T. REES (Alaw Ddu). C"Y"isr"W Llenyddiaeth gerddorol— Chwaeth, gan T. Priee, A.C. ... 181 Haner Awr gyda rhai o Brif Gerdd- orion ewrop— Lydwig Spohr, gan Pedr Alaw ......182 Ydiweddar Dr. Hullah. gan Eos Cynlais 183 Ystori y " Moonlight Sonata," gan Alaw Trefor........ .........184 CONGL YR HANESYDD ä'R HYNAFIAETH- YDD— ■,':■)■ Rhestr Eos Llechyd o " Lyfrau Cerddor- iaeth gan Gymry " ... .'•„. ... ...186 Perfformiadau o Brif.Weithiao— Perfformiad "Esther, the Beautiful Queen," > n Llanidloes ... ... ...187 '' May (Aueen " Syr Sterndale Bennett yn Caernaifon ......... .....187 Beirniadaethau— Ei-teddfo.ì Gadeiriöl Gerddorol Aberdar 187 Cerddoriaeth Gynulleidfaol—Y Gy- MANFA GERDDOROL-^ Cymanfa Gerddorol Dosbarth Llanelli ... 189 7ÖIAD ' Cymanfa Gerddorol y Methodistiaid Cylch Abertawe ... ...... ... 190 Cymanfa Gerddorol a Phynciol Lleyn ac Eifionydd ... V... ... ... 190 YrEisteddfódGenedlaethol, Lerpwl, 1884 190 Yr YSGOL GERDDOROL— Congl Holi ac Ateb ... ... ... ...190 Çongl rydd i'r Cyfansoddwr, yr Arwein- ydd, y Dadgamwr. &c—Gwobrau ... 191 GOHEBIAETHAU— Y Corau yn Nghaerdydd a Chodi ỳ Pitch 198 Yr Eisteddfod ... ... ... ... ... 194 ElN BWRDD CERDDOROL— At eih Cefnogwyr ... ... ... .. 194 Y Wasg Gerddorol ... ... ... 195 Adolygiadau ... ... ...... ... 195 CONGL Y BARDD A'R GWYDDONYDD— Cadw'r HenFanerau ... ... ... ... 196 4.DRAN Y NODIANT NEWYDD—SOL-FFA ... 196 CERDDORIA.ÊTH—Can Bedair Rhan, " Y Býwyd-fad" (yn y ddau nodiant), gan D. Wylor Ówen. LLANELLI : ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN D. WILLIAMS A'x FAB^ sWYDDFA'R GUARDIAN. 18^4. :. ■■ - ' ■ " '••■'•■■