Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

j!Ẃi YW ^M *Ü ^y; Cyf. I IH£HE(1K, 1884. Itliif. 11. «^ -<4B& '•^^ YN CYNWYS CERDDORIAETH YN Y DDAU NODIANT, ERTHYGLAU YN MHOB CANGEN O WYBODAETH FUDDDIOL YN DAL CYSYLLTIAD A CHERDDORIAETH, Dan Olygiaeth W. T. REES (Alaw Dpu). c-Y-isrw TSTJlJD LLEÍfYDDIAElH GERDDOÜOL— Arweiniad Cjmanfaoedd Canu Cynulleid- ft ol, gan D. Jtnkins, Mus. Bac. Cantab. 165 Baner Awr gyda bhai o Brif Gerdd- orion ewrop— Lydwig Spohr, gan Pedr Alaw ... ...167 Y diwéddar Syr Michael Costa .. ...167 CONGL YR BÁfiESYDD A'R HYNAFIAETH- YDD— Rhestr o Lyfrau Cerddorol gan Gjmry, ganEos Llechyd, Llanberis Rhestr Eos Llecbjdo Ljfiau Cerddorol, gan D. Emlyn Evans Beirmadaethau— Eifcteddfod Gaceiriol Gerddorol Aberdar 169 Eisttddfod Undebol Chwarelwyr Cwm- orthin ... ... ... ...... ... 170 Perfformiadau o Brif Weithiau— Cantata, "Estter, the Beautiful Queen" 171 " Llewelyn ein Llyw Olaf ".........172 167 168 Cerddoriaeth GynulleidfaOl—Y Gy- MANFA GERDDOROL— Cymanfa Gerddorol Penygarn ...... Cymacfa Ganu Gynulleidfaol Penllwyn... "Hiraeth ám Gymru" ... ...... Yr Ysgol Gerddorol— Y gelfyddya o arwain, gan John Henry Roberts A.R.A.M............ Congl Holi ac Ateb ............ Congl rydd i'r Cyfansoddwr, yr Aiwein- ydd, y Dadganwr, &c.—Gwobrau Gohebiaethau— / Y Corau yn Nghaerdydd a Chodi y Pitch 176 Ein Bwrdd CerddoRol— Y Wasg Gerddorol ... .........177 Adolygiadau ... ............178 Bywgraffiadau Byrion............179 ChwedlauaDyddanion... .........179 A.DRAN Y NODIAÍiT NEWYDD—SOL-FFA .„ 180 175 CERDDORIAETH-Canig, "Yr Ehedydd" (yn y ddau nodiant), - gan Owen Griffith (Eryr Eryri). LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN D. WILLIAMS AI FAB, SWÝDDFAR GüARDlAN. ^ps^ PRIS TAIR CEINIOG