,o*. Mi YW £2V^ k"^»' nFJ Cyf. I. MAWRTB, 1884. Rbif. 8. Ctrìjíiîor ÿ Cinnri): -§M ẅawwi ŵtÄwMfo, &*.t p mMitft y %w*jît YN cynwys CERDDÓRÎÀETH YN iY DDAU NODIANT, ERTHYGLAU YN MHOB CANGEN O WYBODAETH FUDDDIOL YN DAL CYSYLLTIAD A CHERDDORIAETH, Dan Ol^ygiaeth w! T. REES (Alaw Ddu). Llenỳddiaeth Gerddorol—. Rhestr o Lyfrau Cerddorol gan Gymry, gän Eos Llechyd, Llanberis ......117 Hen Donau, Hen Don-lyfrau, &c... ... 118 Beirniadaethau— Cylchwyl Lenyddoí Dyffryn Conwy ... 118 Araeth Mr. Henry Leslie|yn Oswestry ... 119 Cebddoriaeth Gynulleidfaol—Y Gy- MANFA GERDDOROL— Cyfaddasiad Tonau ac Emynau y Cysegr... 120 Cymanfa Gerddorol Dyffryn Amman ... 121 Perfformiadau o Brif Weithiau— Y Draèthgan " Saul" yn Aherdar...... 121 Dadganiad o'r " Messiah " yn Llanelli ... 122 Perfformíad Cantata " Ün Gwaredwr " ... 123 Beirniadaeth a Beirniadu .........124 Bywgraffiadau Byrion— James Davies (Tago Lèiaf)......... Yr Ysgol Gerddorol— Y Fyfyrgell, gan Dr. Josepb. Parry Congl Holi ac Ateb ... ......... Cpngl rydd i'r Cyfansoddwr, yr Arwein- ydd, y Dadganwr, &c—Gwobrau Gohebiaethau— Pwnc y Pitch ... ... ......... CONGL Y BARDD A'R GWTDDONYDD— Nac edrych yn ol ............ ElN BWRDD CERDDOROL— Y Wasg Gerddorol...... ...... Adolygiadau ............... Adran y Nodiam Newydd—Sol-Ffa ._ 124 125 126 126 128 129 129 130 132 CERDDORIAETH —Deuawd Buddugol, " Awelon Haf" (yn y Ddau Nodiaiit), gan Gwilym GK ent. ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN D. WILLIAMS AI FAB, SWYDDFA R GUARDIAN. PRIS TAIR CEINIOG.