Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyf. I. CHWEFROB, 1884. Rhif. T. ■S* Caŵrn* ÿ ©gtmrg: §M WwmmttU ëtxtUmiMt% &t., p mMíU % (S^mi, YN CYNWYS CERDDORIAETH YN Y DDAU NODIANT, ERTHYGLAU YN MHOB CANGEN O WYBODAETH FUDDDIOL YN DAL CYSYLLTIAD A CHERDDORIAETH, Dan Olygiaeth W. T. REES (Alaw Ddu). c^ricsrw ^r&Tj^jD Llenyddiaeth Gerddorol— Y Gelfyddyd o Arwain, gan J. H Roberts, Mus. Bac, Cantab, A.R.A.M., London 101 Cerddoria-th, gan D. Jenkins, Mus. Bac, Cantab..................103 Beirniadaethab— Eisteddfod Annibynwyr Ffestiniog ... 104 Pfrfformiadau o Brif Weithiau— Y JDraethgan "Saul" yn Aberdar... ... 105 Cyngherdd y Tabernacle, Llanelli......106 Rhestr Testynau Bisteddf od Lerpwl, 1884 107 01 Drem ar Gyrddau Cystadleuol y Nadolig, 1883—eu dylanwad ar Addysg Gerddorol y Genedl............107 Yr Ysgol Gerddorol— Broddegiad a Mynegiant, gan Pedr Alaw 108 Cystadleuaeth...............109 Congl rydd i'r Cyfansoddwr, yr Arwein- ydd, y Dadganwr, &c—Gwobrau ... 110 CERDDORIAETH GíNULLEIDFAOL—Y GY- MANFA GERDDOROL— Cyfaddasiad Tonau ac Bmynau y Cysegr... 112 Cymanfa Gerddorol, &c, Annibynwyr Lleyn ac Eiiìonydd............113 CONGL Y BARDD A'R GWYDDONYDD— Y Bardd—Dau gyfleithiad o'r emyn pobl- ogaidd, "Ar lan Iorddonen ddofn,"— Cleddwch fl'n meddrod fy nhad......113 Y Gwyddonydd—Ymofyniad gan John Davies(Alaw Gadlys) ...... ... 114 ElN BWRDD CERDDOROL— Cerddoriaeth ...............115 Gwelliant Gwallau ...... ......115 Y Wasg Gerddorol............115 Adolygiad ...............115 Adran y Nodiaî\t Newydd—Sol-Ffa— Coleg y Tonic Sol-ffa--Arholiadau............ ll6 CERDEORIAETH-Canig, "Tf Gwenyn" (Hen Nodiant), gan Morgan Edwards, Llanaían. LLANELLI : ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN D. WILLIAMS A'l FAB, SWYDDFa'r GUARDIAN. 1884. PRIS TAIR CEINIOG.