Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

}á- **L YW -?VM *o /- GW Cyf. I. 2RHAOFYB, 1883. Rhif. 5. §â Wmmttìn ëw&$mMî% &*., p tnMitft y ë$mvà, YN CYNWYS CERDDORIAETH YN Y DDAU NODIANT, ERTHYGLAU YN MHOB CANGEN O WYBODAETH FUDDDIOL YN DAL CYSYLLTIAD A CHERDDORIAETH, Dan Olygiaeth W. T. REES (Alaw Ddu). CTriErW YSTJ^JD Llenyddiaeth Gerddorol— Offeryniaeth Ymaiferol, gan'J. T. Rees, Abérystwvth........................................ 69 CONGL YR HYNAFIAETHYDD— Canu Cainc, gan Eos Llechyd................. 70 Beirniadaethau— Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, ganD. Emlyn Evans........................................ 70 Cerddoriaeth a Cherddorion Seisnig a thramor— "Gorphenol, presenol, a'r dvfodol," gan Eos Hafor"........................................... 72 Proffeswr Macfarren ar Gerddoriaeth hen a newydd.................................... 73 Syr Michael Costa.................................... 73 !,ì"EH" yn Abertawe...................,............ 74 Cerddoriaeth Gynulleidfaol — Y Gy- MANFA GERDDOROL— Canu a'r Deall, gan y Parch. John Owen, Burry Port ...................................... 76 Cymanfa Gerddorol Glyn Rbondda......... 77 Cymanfa Ganu Gynulleidfaol Denbigh...... 77 Yr Ysgol Gerddorol— Congl y Dadganwr—y modd i ganu, gan Pedr Alaw...................,....................... 78 Addysg Gerddorol, gan Dr. J. Parry......... 78 Congl rydd i'r Cyfânsoddwr, yr Arwein- ydd, y Dadganwr, &c—Gwobrau......... 79 ElN BWRDD CERDDOROL— Y Wasg Gerddorol............................... 80 Hen Palad—"'B'le byddai'n mhen can' mlynedd?"........................................... 82 CONGL Y BARDD A'R GWYDDONYDD— Y Bardd—Cwyn yr Alltud..................... 80 Y Gwyddonydd, gan y Parch. J. E. Davies, M.A........................................ 81 Gohebiaethau— Y Gystadleuaeth Gorawl yn Nghaerdydd a chodi y pitch, gan D. W. Lewis......... 83 Adran y Nodiant Newydd—Sol-Ffa—J Cynadledd y Sol-ffawyr........................... 84 Coleg y Tonic Sol-ffa—Arholiadau............ 84 ;;CERDDORIAETH—Cydgan Nadolig, "Gogoniant iddo Ef," yn j ddau nodiant, gan W. Davies, Llangefni. LLANELLI : ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN D. WILLIAMS A'l FAB, SWYDDFa'r GUARDIAN. * PRIS TAI R CEINIOŴ,