Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

******* YW °yl* *U Pw Cyf. I. TACBWEDB, 1883. Rhif. Ccitfìrm ÿ €tnttn>: Jp tawtft ŵrŵŵẃŵ &*♦, p wMiŵ # %tm^ YN CYNWYS CERDDORIAETH YN Y DDAU NODIANT, ERTHYGLAU YN MHOB CANGEN O WYBODAETH FUDDDIOL YN DAL CYSYLLTIAD A 'CHERDDORIÂETH, Dan Olygiaeth W. T. REES (Alaw Dpu). O Y35TW 3TSIAD LLENYDDIAETH GERDDOROB— Cerddoriaeth, gan D. Jenfeins, Mus. Bac. 53 CONGL YR HYNAFIAETHYDD— Hen Donau a'u Hawdwyr........................ 54 Ystafell i Hen Alawon, Moesol a Chysegr- edig..................................................... 55 Cân Nadolig, gan y diweddar D. Harries, Carno................................................. 55 Congl y Tonau Cynulleidfaol.....................56 , Ton Rhif. 1—Ogwen Jones, gan E. Y. Williams...........................................56 Beirniadaethau— Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, gan D. Emlyn Evans........................................ 57 CylchwjlLenyddolaCherddorolBrynrefail 58 Cerddoriaeth Gînülleidfaol —Y Gy- MANFA GERDDOROL— Canu Cynulleidfaol.............................. .. 59 Cymanfa Gerddorol Llansamlet............... 60 Cymanfa yr Annibynwyr, Tabernacle, LlanelJi ;............................................... 60 Cerddoriaeth a Gherddorion Seisnig a Thramor— ' "Gorphenol, presenol, a'r dyfodol," gan Eos Hafod...................................... .... 61 Gwyl y Tri Chor, 1883, yn Gloucester......... 61 Gwyl «íerddorol Leeds...............i............ 62 Amrywiaeth............................................. 62 Bywgraffiadau Byrion— Marwolaeth Dau Gerddor—Thomas Lloyd, Treforis, a David Pówell, Glandwr......... 63 Yr Ysgol Gerddorol— Congl y Dadgänwr—y modd i ganu....___... 63 Congl rydd i'r Cyfansoddwr, yr Arwein- ydd, y Dadganwr, <&c.-~ Gwobrau......... 64 Crynodeb o weithiau Cerddorol G. F. Handel.............................................ÌÈ 65 Congl Holi ac Ateb................................. 66 Ein Bwrdd Cerddorol— Y Wasg Gerddorol.................................... 67 Adran y Nodiant Newydd—Sol-Ffa— Cynadledd y Cerddorion—y Sol-ffawyr yn Abertawe............................................ 88 Coleg y Tonic Sol-ffa—Arholiadau............ 68 CERDDORIAETH—Hen Anthem Gymreig, " Ystradgynlais," Sol-ffa. VJ& Ail-drefniad gan Alaw Meudwy.—Rhangan, " Ar Dymhestlog For Rwy'n Teithio," yn y ddau nodiant, gan R. S. Hughes. LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN D. WILLIAMS A'l FAB, SWYDDFA'r GUARDIAN.