Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

YW °j:^o Cyf. I AWST, 1883. ibl_______;_________________ Cciìrftm | g Cÿtntÿ t Rhif. 1. 7 YN CYNWYS CERDDORIAETH YN Y DDAU NODIANT, ERTHYGLAU YN MHOB CANGEN O WYBODAETH FUDDDIOL YN DAL CYSYLLTIAD A CHERDDORIAETH, Dan Olygiaeth W. T. REE3 (Alaw Dpu). Anerchiad................................................... 5 Eisteddfod Genedlaethel Cymru................. 6 Congl yrHanesydd a'r Hynaflaethydd.......... 8 Cerdrìoriaeth Gynulleidfaol — Y Gymanfa Gerddoral, &c....................................... 8 Yr Ysgol Gerddorol— Congl y Cyf ansoddwr — Cwynion y Cord Cyffredin.............................................. 9 Congl rydd i'r Cyfansoddwr, yr Arweinydd, a'r Dadganwr......................................... 11 Colofn Holi ac Ateb....................____..... 11 Hen Lyfr Tonau ac Authemau Anghj fiawn it Congl y Bardd a'r Gwyddonydd— YBardd................................................... 12 Wel, os, ac oni-bai—Hwyrgan.................... 12 YGwyddonydd..................................... 12 BlN BWRDD CERDDOROL..........................,. 13 Y Gerddoriaeth yn y rhifyn hwn..............13 YWasg Gerddorol................................... 13 Gohebia^thau.............................................. 15 Adran y Nodiant Newydd—Sol-Ffa— Cynadledd y Tonic Sol-Ffa.......................17 Coleg yTonic Sol-Ffa—Arholiadau............ 18 Ystafell i Hen Alawon—Moesol a Chys- egredig....................................................18 Cronicl y Cerddor— Y Mis—ol a blaen, Nodiadau, Chwedlau a Dyddanion............................................ 19 CERDDORIAETH—Unawd a Cnydgan gysegredig, " Cydfolianed y byd" (Let the nations be glad), gan y Golygydd. ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN D. WILLIAMS a'i FAB, SWYDDFA'R GUARDIAN. l883. ' , m U