Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

££m R<j UPW €j#. VII. NEIIEFIN, ÌSÖO Rliif O erddor y Cymry- YN CYNWYS CEHÜDORIAETH YN Y "DDAU NODIANT, ERTHYGLAU YN MHOB {CANGEN O WYBODAETH EUDDIOL YN DAL CYSYLLTIAD A CHERDDORIAETH. Dan^Olysiaeth W. T. HFFN (Alaw Dduì. Llenyddiaeth GerddOROL— | £in E»r(ì<l LleDyddol a Cberddorol. . .'....... 45 Símutl l>pjs-Cwrs o Ysgrifau Hanefr- Y Wasg Gerddoro!........................................45 jddul. Oan Perìr Alaw........................ 41 YRYSGOLGERDDOROL............................... 42 DOSBARTH l'R IEUENCTYD- . ., . , . . r, Congl Holi ac Ateb (dan gyfarwyddyd Mr. Ofkery.\jaeth (Instrumentation). Gan „,s..t . ™ . \ ' „ „ . .. v .„ C. Meudwy Dants............................... 46 Pedr Alaw........................................... 43 N(diûdi,u.....*........../,.............................. 47 Eîn Ceiddorion Cjmreig—Dr. Parrj a'i Fab x. (Mr. Hajdn ' ar^j)............................ 4* Nodiadau gan DiapaSON............................. 48 Ptiffoimiad o "Boifina" (Alaw M8ncd).. .. 41 ' Coleg y Tonic Sol-ffa.................................. 48 ŸK OEEDEORIAETH.—Cydgan,. "Hosanna i Fab Dtfydd," gan J T. Davies, Hirwain. Yn Sol-Fíä, Pris lc. LLANELLI: ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN D. WILLIAMS A I FAB, SWYDDFA'R ''GUARLIAN. 189O.