Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyf. VII.—Rhif. 2.—Chwefror, 1890. CERDDOR y CYMRY: CYHOEDDIAD CERDDOROL CENEDLAETHOL, °fferynwyr A CHERDDORIAETH ofe- ERYNOL. N o arwyddion calonogol yr amser- oedd yn nglyn a Cherddoriaeth ydyw fod llawer o ymysgwyd yn mysg cerddorion, yn enwedig yn y j?rif drefydd, gyda dwyn Cerddoriaeth ^fferynol i sylw ; a sefydlir ac ail-sefydlir Cv^mniau o offerynwyr i gyd-ymarfer ^ewn gwahanol leoedd. Fel mae yr ^ydd yn ein corau mewn gwahanol Ianau yn cynyddu i ymarfer a dysgu rhyw ^yfanwaith cerddorol, y mae galw yn bod ^fn wasanaeth Cerddorfäau bychain i gyf- eUio y corau gyda y berdoneg neu'r har- ^°nium, neu, o bosibl, y ddau. Gwyddom rwy brofiad y drafferth a'r gost sydd yn °d i ddarparu digon o gopiau í'r cyfryw, |an mai ychydig sydd wedi mentro eto yn pghymru i argraffu rhanau yr Offerynau ^erddorfaol. Mae hyn,eryn drafferthus, p argoeli yn dda am ddyfodol cerddor- ^eth glasurol yn ein gwlad. Mae rhai r cantawdau sydd wedi eu cyhoeddi yn ^stod y ddwy flynedd ddiweddaf wedi ^yfod yn boblogaidd, ac wedi eu per- °rrnio. laweroedd o weithiau gyda chy- ^0rth cwmni o offerynwyr—llinynol, gan ^Wyaf, gyda y flute, clarionet, a'r cornet,— ^r hyn sydd wedi bod yn symbyliad i'r yrnudiad offerynol yn y Dywysogaeth ; bydd hefyd yn galondid mawr i'n cyfan- °°-dwyr i ddwyn allan weithiau cyffelyb yn fuan eto. ^íeblaw fod cwmniau o gerddorion yn i el eu ffurfìo i gyfeilio gyda'r corau, ceir , vd amryw o seindyrf yn cael eu codi, ü hail-godi, er ymarfer â Cherddoriaeth ^erynol annibynol. Yr ydym eisoes j> ^1 sylwi fod hyny wedi ei gychwyn yn y S^aerdydd, a threfydd mawrion ereill Nghymru ac ar y cyffiniau ; ond bydd ll ddyddorol i'n darllenwyr ddeall fod t^,°edd o faintioli Llanelli yn symud yn aen. Gan fod eenvm ni law rty genym ni yn hy- H- yddiad y symudiad, yr ydym mewn o rdd i hysbysu ein darllenwyr fod yma y^deithas Gerddorfaol gref ^c addawol wedi ei hail-sefydlu, o dan arweiniad Mr. Radcliffe; a chynaliwyd y gyngherdd gyntaf o'r gyfres nos Fawrth, Ionawr yr 2iain, yr hon a drodd allan yn llwyddiant digymysg. Bydd yn addysgiadol i ddeall nerth a nifer y seindorf, sef:—6 First Violin ; c Second ; 2 Violas ; 2 Violoncellos; 2 Double Basses ; 2 Flutes ; 2 Clarionets ; 1 Oboe ; 2 Cornets; 2 Sax Horns (Ej2 Tenor; 1 Euphonium ; 1 Trombone (Tenor) ; Side Drum, a Triangle. Go dda, onide ? Bydd o ddyddordeb hefyd, ond odid, i wybod beth chwareuodd y Gerddorfa uchod :—1. Overture, " Light Cavalry " (Suppe); 2. Detholiad o " Puri- tani " (Bellini); 3. Intermezzo, " Forget me not," offerynau llinynol yn unig (Allan Macbeth); 4. Overture, " Fra Diavolo " (Auber) ; 5. Detholiad, "Bohemian Girl" (Balfe) ; 6. Gavotte, " Mignon" (Ambroise Thomas) ; Waltz, " La Gitana " (Ernest Bucalossi), gyda Sonata in G (Boccherini), a Gavotte (Gluck), fel solos i'r Cello; gyda Violin Solo a Clarionet Solo, gyda chyfeiliant y Band. Onid yw peth fel hyn yn gysurus i'w gofnodi ? Â diau yr amcenir at ddarnau mwy clasurol yn y cyngherddau nesaf; a phwy a ŵyr na thynir allan gyfansoddwyr Cymreig yn y cyfeiriad yma : gwyddom fod cymhelliad i hyny wedi ei roddi yn barod mewn tref neu ddwy yn Nghymru ! Ond pa raid synu ; dyma angen Cymru, a rhaid ymwroli i'w gyfarfod. Onid dyma ydyw prif amcan y Gym- deithas Gerddoroí Genedlaethol ? A da genym ddeall fod ei dylanwad yn dechreu cael ei deimlo eisoes. Yr ydym yn cy- hoeddi adroddiad lled gyflawn o weith- rediadau Pwyllgor diweddaf y Gym- deithas newydd hon. Y mae yr amcan o sefydlu Cymdeithasau Cerddorfaol yn Nghymru yn beth ymarferol. Nid oedd ond un neu ddau o'r offerynwyr yn y cwmniau nodir uchod allan o'r dref hon, ac y mae y rhan fwyaí o'r chwareuwyr yn Gymry. Bydd gwedd newydd ar Gerdd- oriaeth yn Nghymru cyn pen deng mlynedd eto.