Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

^y ^SâfẀSÎPy ^at Wimumä^ Círbbunajctjj, $t>, ^n mMiíb $ €$mx$, YN CYNWYS CERDDORIAETH YN Y DDAU NODIANT, ERTHYGLAU YN MHOB CANGEN O WYBODAETH FUDDIOL YN DAL CYSYLLTIAD A GHERDDORIAETH. «n Olygiaeéit W. T. MS3ES (Alaw Dtlu) ry Cymry Gan LLENYBDIAETH Gerodouol— Yr Eisteddf od Genedlaethol, 1889 Ofíeryn iaeth (Jnstrumentation). Pedr Àlaw—.,... $ j~~'~ JTsgrif IX................................................. 76 Gwyl Gerddorol Genedlaethol, Gan Pedr *í iTAlaw.......................................................76 Carm Rhydd-Salniau,—Ai da yw ai nad e f..... 77 Anhebgorion Lìwyüdiant Canu Corawl......... 77 CYITWYaiAD. ; DOSiîARTH I'B IETJENCTYD— Congl Holi ac Ateb (dan gyfarwyddyd Mr C. Meudwy Davies)................................ 78 | Marwolaeth Mr. D. Evans (peirianydd)......... 78 NODÍADATJ GAN DíAPASON............................. 78 Maníon o Ffestiniog a'r aingyîehoedd...........79 Arnrywiaeth................................................ 79 Adgof uweh anghof, gan Eos Llechyd.......... 80 Coleg y Tonic Sol-Ffa.............................. CERDDORIAETH.—Anthem Nadolig, "Gogoniant i Dduw" (" G-lory toGod"), Gan S. H-Howard, Seaeomhe, Cheshire. Pris 2g, LLANELLl- argraffwyd a chyhoeddwyd gan d. williams a'l fab, swyddfa'r '• guardian i88q. PRIS CEINIÖO.