Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

erpdor.y-Cymry, 2kt umsmuîetíî €ttà&mi&ttf\Ỳ &c*t t|tt mîtHtît 9 Cgmrg. DAN OLYGIAETH W. T. REES (ALAW DDU). Oyfrol V. AWST, 1888. Rhií. 8. CYNWYSIAD. Cymdeithas Gerddorol Cymru Bisteddfod Genedlaethol Wrexham .. Yr Ysgol Gerddorol ........ Ein Bwrdd Cerddorol ... Ein Cymanfaoedd Canu......... Caníadaetb y Cysegr ......... CYMDEITHAS GERDDOROL CYMRU. R yr amser sefydlwyd y gymdeithas hon, sef y Pasg diweddafyn Abertawe, deallwu fod cryn lawer o waith wedi ei gyfiawnu nỳWjì yn nglyn â hi gan yr ysgrifenydd, Mr. ^0 Rees Jones, ac ereill o'r swyddogion, a bod argoelion y bydd iddi lwyddo tuhwnfc i ddys- gwyliad ei charedigion goreu. Mae o leiaf dair o gangenau wedi eu sefydlu, sef Cangen John Ambrose Lloyd yn Abertawe, Cangen Merthyr, a Changen Llanelii, yr hon sydd i'w galw ar enw naill ai Tanymarian, Ieuan Gwyllt, John Mills, neu Owain Alaw, yn ol fel y penderfynir gan y mwyafril mewn cyfarfod sydd i'w gynal yn fuan. Nid ydym yn gwybod pwy ydyw swyddogion Cangen Merthyr, ond gwyddom mai Dr. Parry etholwyd yn Uvwydd adran Abertawe, a Mr. John WatÉins, Treíoris, yn is-lywydd, gyda Mr. Gwilym T. Rees yn ysgrifenydd. Am adran Llanelli, gwell i ni adael ì'r paragraph canlynol i siarad drosto ei hun, gan ei fod yn fyr ac wedi ei gyhoeddi yn y papyrau Ileol:— " Oangen Llanelli. " Sefydlwyd cangen o'r gymdeithas uchod yn Llanelli nos Iau diweddaf. Yr oedd yn bresenol Dr. Parry (yn y gadair), Mr. Rees Jones (ysgrif- enydd y gymdeithas), a iluaws ereill. Cafwyd anerchiad gwresog a hyawdl gan y Dr. ar ein hangenion presenol yn Nghymru. Dywedai fod eisieu mwy o írawdgarwch, mwy o undeb a chydweithrediad yn ein plith íel cerddorion. Siaradwyd i bwrpas hefyd gan Alaw Ddu, John George, John Harries, Dewi Fychan, Thomas Wüliams, a C. Meudwy Davies, Darllénwyd Papyr hefyd gan Mr. Rees Jones ar amcan y gymdeithas, a sicr yw os gweithir allan yr aw- grymiad&u gwerthfawr gafwyd yn y papyr, daw cyfnod newydd ar gerddoriaeth yn Nghymru. Ètholwyd Alaw Ddu yn llywydd ar gangen Llanelli; Mri. H. J Howell, H. Francis, Juhn Harries, R. C. Jeukins. a John George yn is- lywyddion ; Mr. C. Meudwy Davies yn ysgrif- enydd, a Mr. John Thomas yn diysorydd. Cynelir y cyfarfod nesaf nos Iau, Awst 2il. Ohwi gantorion cenedlgarol, deuwch yno yn llu ; beth well ydym o waeddi, ' Oes y bvd i'r iaith Gymraeg,' ac"yn diystyru pob peth Cymraeg ar yr un anadl." Gwelir felly fod cryn lawer wedi ei wneyd eisoes ; ond gobeithiwn yr â y gwaith da yn mlaen eto'n gyflymach yn y dyfodol trwy sefydlu cangenau yn mhob lle o ddim pwys yn y Deheu- dir, ac yr estynir cortynau y sefydliad i'r gogledd tuag adeg Eisteddfod Wrexham. Dylid gwneyd pob ymdrech hefyd gyda sefydlu cangenau, i ç;ael llawer o aelodau newyddion ar lyfrau y Fain Gymdeithas o hyn i adeg y cyfarfodydd cyffred- inol nesaf. Wrth gychwyn fel yma gyda sefydliad newydd o natur y gymdeithas hon, rhaid peidio dysgwyl perffeithrwydd, na dim tebyg i hyny ; ac mae amryw o bèthau wedi eu gwneyd eisoes sydd yn profi y diffyg piofiad neu y diffyg meddwl yr ydym yn son am dano ; ac yr ydym yn eu cyffwrdd nid i'w danod yn gymaint i neb, ond y gellir eu gochelyd rhag llaw, ac fel y gellir per- ffeithio y rheolau yn y dyfodol f'el y bydd yn anhawdd i neb eu cyflawnu mwy. Tebyg mai ar y 27ain o'r mis' hwn (Awst) y cynelir y cyf irfod yn Merthyr, ac nid ar y 7fed, sef y dydd Mawrth ar ol y Banh Holiday. Pwy sydd yn gyfrifol am y cyfnewidiad hwn ì Y dyddiad olaf ddewiswyd gan y gymdeithas, yn y cyfarfod yn Abertawe, a hyny ar ol ymdriniaeth fanwl, am y barnai y mwyafrif ei fod yn fwy cyfleus i'n cerddorion yn gyffìediríol. Onid yw y 27ain yn mhell yn mlaen, ac yn rhy agos i Eisteddfod Wrexham, yr wythnos gyntaf yn Medi, gan y golygir cael cyfarfod cyffredinol yno1? Er hyny, dan yr amgylchiadau, gobeithiwn y try cynadledd Merthyr ar y 27ain allan yn llwyddianus ; a dymunwn Iwyddiant i'r pertformiad o'r gwaith Oymreig yn nglyn a hi, er nad yw cael nawdd y gymdeithas yn ei sefyllfa eiddil bresenol o un gwerth, yn enwedig pan feddylir na fu gon $m y