Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

toPPOR-Y-tëYMRYi 5kt ttsnsítimctîì Ceròòorinctfi, &£♦, 3« mf\Htít B Cgmrg DAN OLYGIAETH W. T. REES (ALAW DDU). Cyfrol V. IONAWR, 18&F. Rhií. 53. CYNWYSIAD. At ein Darllenwyr ........ Perfformiad y "Bugail Da '' ... Yr Ysgol Gerddorol ......... Adolygiad ar Gerddoriaeth 1887 Amrywiaeth ......... Barn dynionmawr am Gerddoriaeth... Felix Mendelssohn Bartholdy...... 61 61 62. 63 63 64 64 G-yda'r rhifyn nesaf, rhoddir y gweddill o'r Triawd, *' Y Dawel Nos." CERDDOR Y CYMRY. AT EIN DARLLENWYR. EDI ystyried pethau yn ddifrifol, y. y gwelwn fod yn rhaid i'r Cerddor fod, <^Cv o leiaf am dymor eto, i barhau i gael ei gyhoeddi yn nghyda'r Gyfaìll. Y mae y Cyfaill a'r Oerddor, o ran h'yny, wedi bod yn gyfeillion rhagoroi am fìynyddau, *c nis gallwn weled nas gallant fod yn fFryndiau eto, os na fydd i'r Golygydd—Golygydd Cyfaill yr Ael- wyd, bid sicr—dori ar y cyfeill^arwch gyda'i lythyreniaeth a'i orgraff. Gwnaedef fel y myno a'i waith ; parhawn ni i fyned yn v blaen yn ol y dull presenol hyd yr argyhoedder ni fod y newydd yn well, ac hyd y mabwysiadir y (irefn yn lled gyffredinol gan brif ysgrifeowyr Cymreig y genedl. t Ceisiwn gadw at yr un nodweddion ag sydd eisoes wedi bod yn dderbyniol gan gerddorion ac ereill o'r dechreu, gan roddi Uaw o gymhorth, a gairo galondidjlle gwelwn deüyngdod, i'n cerdd- orion ieuainc, gan nad o ba ran o Gymru y deuant Ceisiwn gael un neu ddwy o erthvglau byrion, yn mhob rifyn, a fyddo o ddyddordeb, gydag amrywiaeth i lanw i fyny JHhaid i ni, fel y gwelir yn y golofn briodol, newid ychydig ar gynllun gwobrwyon yr Ysgol Oerddorol. Am y gerddoriaeth, ceisiwn gyhoeddi, ar wahan i'r pedair tudaien, ddarnau a fyddont o ^asan- aeth ac adeiladaeth i'n cerddorion. Y mae genym eisoes nifer anferth o ddarnau yn aros eu tro, a dygwydd na ddaw ereill o dan ein sylw a fydd yn werth eu cadw, ac mae pohpeth da yn cadw. Gan obeithio y parha ein darllenwyr cerddorol i gymeryd dyddordeb yn yr adran hon. PERFFORMIAD CANTATA "Y BÜGAIL DA"(ALAW DDÜ) YN LLANELLL Nos Fawrth, y 6fed o Ragfyr, yn Nghapel Siloh, Llanelli, perfformiwyd y Gantata uchod, o dan arweiniad y cyfansoddwr. Daeth torf fawr yn nghyd, a chafodd Alaw Ddu dderhyniad calonog iawn. Gall deimlo yn sicr bellach, ei fod yn sefyll yn uchel iawn yn marn pobl Llanelli a'r cylchoedd, wrth y gefnogaeth a gafodd nos Fawrth diweddaf. Gwelsom yn mysg y gwran- dawyr, Dr. J. Parry, Abertawe ; D. Ẅ. Lewis, Brynamman ; ac amryw ereill. Cantata gysegr- edig fel y gwyr eich darllenwyr ydyw' Y Bugail Da,' a'r prif gymeriadau ydynt :—' Y Bua;ail Da ' 'Mair,' 'loan," Pedr.' 'Y Dysgyblion,' «Yr Angylion,' &c. Rhan gyntaf,—Gwasu;ariad y praidd trwy anufudd dod, eu huniad trwygariad y Pen Bugail, Orist lesn. Rhan ail, - Marwol- aeth a dyrchafiad y Pen Bugail yn perfteithio undeb y saint, yr addewid y dygid y praidd i d(fyogeìwch y gorlan yn y nef, mawígerdd yr angylion a'r praitid cadwediy;. Cynrychiolwyd y gwahanol gvmeriadau gan Miss Eleanor Jenkius, soprano, R.A. M ; Madame Martha Harries, contralto, R.A.M ;' Eos Morlttis. tenor ; Mr. David Hiitçhes, bass, R.A.M. ; gwnaed y gerddorfa i fyny o'r orferyn >u canlynol :— ìst. violins (4) ; 2nd. volins (4) ; viola (2)'; cellos (2) ; d.bass ; flute ; clarionet ; cornet (2) ; horns (2) ; trombone; euphonium; pianoforte : harmonium. Yr oedd y gerddorfa a'r côr (yr hwn oedd yn cael eu wneyd i fyny o gantorion gwahanol gapeli y dref) yn rhifo tua 100. Yr oedd y rhan gyntaf o'r rhaglen yn amrywiaethol, a chanwyd amryw ganeuon yn ardderchog ganyprifgan- torion ; ond â'r gantata y mae a fynom ni yn fwyaf neilldnol Wedi 'iorphen y rhan gyntaf, esgynodd Alav? Ddu i'r llwyfan i arwaiu ei waith, a chafodd dderbyniad cynhes gan y