Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

faPDOR-Y'tëYMRY; &t ttm$att&etít Cerdôori&stlt» &c, tttt mhUtíi tt Ctttnrs DAN OLYGIAETH W. T. REES (ALAW DDU). Cyfrol IV. TACHWEDD, 1887. Rhií. 51. CYNWYSIAD. Nodiadau............... Yr Ysgol Gerddorol Ein Bwrdd Cerddorol ... Y Wasg Gerddorol Y Bugail Da ...... Jihestr o enwau Piif Gerddorion 53 54 54 54 55 56 NODIADAU. IfTYNADLEDD Y SOL FFA.—Cyn y bydd IU y nodiadau hyn yn llaw y darllenydd, bydd V:í y gynadledd hon, a gynelid dydd LÍud, (^)s Hydref 24ain, yn Merthyr, drosodd; a gobeithiwn, íel yn ddiau y bydd y tro hwn yn dra llwyddianus i gyrhaeddyr amcan mewn golwg —gwella safle y nodiant yn JSghymru. Ond paham y gelwid hi yn Gynadledd y Sol-ffa 1 Oui fuasai yn well ei henwi yn Gy- üadledd Gerddorol; a'r amcan i hyrwyddo yn ûilaen y cerbyd ceiddorol yn JSTghymru, yn anni- bynol ar nodiart. O'r braidd y gaìlwn gredu nad hyn yw yr amcan gan y cerddorion goreu yn nglyn â hi; ond rhaid dyweyd, seich digio rhai o'n cyfeillion Sol-ffayddol, fod arnom ofn pe cymeryd i ôwrdd y nodiant oddiwrth y mwyafrif o'n dynion ieu- ainc y dyddiau yma, mai pur ychydig o ddim ÎUasai yn aros. Wrth gwrs, y mae arnryw o ^thriadau yn y rhengau byn, er nas gallwn gael ^amdden i fyned ar eu hol yn awr. Nid jealousy ** neb (chwedl y gohebjdd yn y Bwrdd mawr) sydd yn achosi y nodiad hwn ; ond gwir ddy- ^uniad i godi y gelfyddyd gerddorol, fel y cyf- fyw, yn ein gwlad. —o— Y mae Dr. Parry yn parhau i ysgrifenu i'r youth Wales Weeldy News o hyd, ar gerddor- jaeth a cherddorion Cymreig. Pwnc ei 20fed %thyr yw Tonau Cyuulieidfaol Cymreig, a 'ûodda arbenigrwydd i'w lyfr tonau ef ei hun «ydd yn dyfod allan yr. rhanau. ^^aiimola Lyfr Hymnau Cenedlaethol Thomas Uee, a goîyga ef (y Doctor) ddwyn allan Jyfr o donau yn yr arddull genedlaethol (beth bynag ydyw hyny) i'w ateb. Cofiedy Pencerdd mai casgliadywllyfr Mr. Gee. Yn bendifaddeu (gobeithio y maddeua yr ysgrif- enydd mawr clasurol i ni am ddefnyddio y gair), rhaid fod y gwr all gyfansoddi llyí'r o donau cynul!eidfaol cenedlaethol o'i waith ei hun yn athrylithgar ofnadwy (chwedl gwyr Morganwg). Wel, ni aroswn i weled faint o'r tonau yn yr arddull Gymreig fydd byw. —o— Gan mai dull y dydd yw i ysgrifenwyr adver- tíso eu hunain yn eu hysgrifau, teg yw i ninau alw sylw cerddorion at berffornriad cyntaf " Y Bugail Da." Cymer hyny le ar y 6fed o Ragfyr nesaf, yn Siloh, Llanelli, gan gor o 80, gyda'r cyfansoddwr yn arweinydd, a cherddorfa o allu yn chwareu a chyfeilio. Y mae un peth, o leiaf, yn werth ei gofnodi yn nglyn a'r cyfaiìsoddiad newydd hwn, sef fod y bandparts wedi eu har- graffu, a gall yr amrywiol gorau sydd yn bre- senol yn ymarfer a'r gwaitheu cael erbyn eu cyf- lawniadau hwy thau. Y ffaith fod amryw o gorau wedi cymeryd ato cyn gynted, a bod y llyfr eisoes yn ei ail argraffiad, sydd i. gyfrif amyr anturiaeth hynod hon o eiddo yr awdwr. —o— Trodd y Festẁals cerddorol Seisnig, y flwyddyn hon, allan yn llwyddiaüus, yn ol pob tebyg. Y mae un gwaith, o leiaf, wedi ei ddwyn i sylw svdd yn weith i son am dano, sef " Ruth " Cowen, y cyfansoddwr Seisnig talentog a phobl- ogaidd. Pan gawn hamdden a gorphwjs, rhoddir adolygiad byr arno yn y Cerddor. Pa bryd y ceir yr Wyl Gerddorol Getedlaethol Gymreig? Y mae Dr. Parry, a cherddorion ereill, yn ddifrifol gyda'r mater hwn, Carem ninau gael rhywbeth â gwedd genedlaethol arno. Eisteddfodau lleol ariangar, a chjstadîeuaeth ddifudd, sydd yn andwyo y cwbl yn Nghymru ! Cor sydd yn rhy ddiog neu yn rh,v fydol i was- anaethu gartref, yn yr Eglwys neu'r cape', neu arweinydd didalent a diallu i werthfawrogi dim da, er ei fwyn ei hun, am dirjyn o enwogrwjdd