Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

faPPOR • _Y • (SyMRYì ^t tüíisanaeîíì CcròòormHíi, &*+* 9« mftlitft 13 Cgmrg DAN OLYGIAETH W. T. REES (ALAW DDU). Cyfrol IV. RHAG-FYR, 1886. Rhif. 41. CYNWYSIAD. ElN BWRDD CERDDOROL— Dyfodol y Cerddor ............. ..... 9 Dysgwyl am Gwen .. ......... .....10 Y Tylawd a'r Cyfoethog .......... .....10 Cymwysderau Arweinydd Corawl ....... ... 10 Yr Ysool Gerddorol............. .....11 Madame Catalani ... ............. .....12 Yn ein nes*f ymddengys Rhangan, " Gwyn fyd y rhai syn'n gwrando," gan y Parch J. Horatio Johnes. EIN BWRDD CERDDOROL. Llanelli, Rhag. laf. [Cerddoriaeth, llyfrau i'w hadolygu, ysgrifau, goheb- iaethau, &c, l'r Golygydd, 4, John-street. Pob archebion, hysbysiadau, &c, i'r (Jyhoeddwyr, D. Williams & Son, Llanelli.] Dypodol y "Cerddor." GWYR ein darllenwyr fod y Cfrddor, er ys tro bellach, wedi gorfod cysgodi o dan aden üyfaill yr Aelwyd, a hyny o herwydd diffyg cefbogaeth ddigonol iddo ymgynal o hono ei hun. Mae yr undeb wedi bod yn un hynod o hapus, ac ymlwybra y ddau yn mlaen yn gysurus yn nghol eu güydd. Y mae y rhan fwyaf o ffryndiau goreu y Cerddor wedi ymlynu wrtho, ac ambell i ud, dipyn yn ffroen uchel, yn barod i chwythu arno am na fyddai farw, gan na allai fyw yn an- nibynol. Wel, y mae wedi byw misoedd bellach, yn y ffurf ddiweddaf arco, ac ni welwn un arwydd fod y Gyfaill yn blino arno. Yr ydym wedi derbyn llawer iawn o lythyrau yn ein hanog i'w ddwyn allan eto yn annibynol ddechreu y flwyddyn newydd, a hyny ar raddfa lai, am geiniog neu ddwy o bris ; ond y mae ein profiad yn y gorphenol yn ein gorfodu i gymeryd ainser i ystyried. Eto, y mae yn drueni fod Cymru heb un cyhoeddiad cerddorol yn gallu yrogynal o hono ei huD. Fel bydd y flwyddyn y° myned yn y blaen, yr amser yn gwella, ac y?hy?aneg o awydd darllen yn ein cerddorion, ^ichon y cychwynir ef yn annibynol eto. neu, os «a» yr ychwanegir ato fel y mae—yn nglyn â ^nyfaill yr Aelwyd. vn fí Yir yn mlaen i ?yb°e(ídi y gerddoriaeth cerdri ■ fe^ yn Dresen°l î a gobeithio y bydd ein ddvnr0n0n'-y rnai sydd â chyfansoddiadau gan- y wedi cael eu cymeradwyo genym yn y Bwrdd, yn amyneddgar; fe gyhoeddir eu cy- nyrchion yn eu tro, gallant fod yn sicr; er, efallai, na ddaw y tro hwnw am dro eto. Gwelir hefyd ein bod yn gwneyd trefniadau i gadw yn mlaen gy?illun y gwobrau am flwyddyn arall. Cyhoeddir yn y rhan lenyddol, gyda phethau ereill o ddyddordeb, restr o enwau Cerddorion, gyda dyddiad eu genedigaeth a'u marwolaeth, o amser Palestrina yn mlaen, yn fisol, nes eu- gorphenir. Gyda hyn, dymunwn i'n darllenwyr T. J. W—Gosodwn y dôn yn E^: yn ein bwn- del cymeradwy, gan erfyn y daw cornelyn iddí cyn b o hir. Y mae yn dôn gynulleidfaol syml, ganadwy, a chyfoethog. loan Taf.—Darfu i ni gymeradwyo y deu- awd, " Y Glowr a'r Morwr," a da fuasai genym ei gyhoeddi ar fyrder ; ond y mae cymaint o bethau cymeradwy ar law yn flaenorol. Eto, ni a safwn at ein haddewid, os gellwch aros dipjn ; ond rbaid gwceyd rhai cyfnewidiadau yn y cyfacsoddiad. J. J—Mae yn eich tônau amryw o wallau gramadegol. Nid yw tefctyn fel "Arglwydd, cofia fi," yn ateb i blant, ac mae ardduíl y dôn yn rhy drymaidd. Mae y llall, " 0 blentyn^ y nefoedd," yn well, a llawer cywirach ; ond dylech ddysgu y ffordd i ysgrifenu yr Hen Nodiant—y mae eich crotchets yn minims, &c. Ewch rhagoch at berffeithrwydd. B. Jones.— Wedi edfychiad lled frysiog drc s eich rhangan, "Y Bywyd fad," credwn ei bcd yn un lled dda a chywir, ac yn werth ei chy- hoeddi. Eto, dylai geiriau mor dda, gan fardd fel Tudno Jones, gael ttiniaeth mwy amrywiol, a thipyn helaethach. A dreiwch chwi eich Uaw eto ] neu a adewch chwi y copi hwn yma i arcs ei dro1? Mwy cyfleus o lawer fyddai ysgrifei u y geiriau wrth y cyfansoddiad nag ar sheet &r wahan. Yr ydych yn ysgrifenu yn lân a chlir.-