Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ERDDOR YMRYí ^f nmsmtîictít ötoôôoriütëtft, &t.f ^n mftlitft 9 CsmtQ, DAN OLYGIAETH W. T. REES (ALAW DDU). Cyfrol III. CHWEFROR, 1886. Rhif. 31. CYNWYSIAD. 1886 ... 105 105 106 Gwyliau y Nadolig a'r Calan Nodiadau .................. Yr Yssol Gerddorol—Congl Holi ac Ateb ... B EIRNIADAETHAÜ— Eisteddfod Annibynwyr Ffestiniog, dodd Nadolig,1885 106 Eisteddfod y Ternîwyr Da Deheubarth Lancasbire ... 107 Perfformiadau o brif-weithiau—Perfformiad " Jephtha " yn Aberdar ....................108 Ein Bwrdd Cerddorol—Y Wasg Gerddorol ......108 Ehangan -" Y mae Un uwchlaw pawb ereill." GWYLIAU Y NADOLIG A'R CALAN, 1885-86. "IS gallwn wneyd dim tebyg i adolygiad ar y gwyliau arferol yma, eleni, am fod ein gofod yn brin, a chymaint 0 bethau mor fuddiol genym ar law ag y carem iddynt gael ymddangos. Oddiwrth yr hyn a ddarfu i ni glywed a gweled ein hunain, a'r hanesion a dderbyniasom o wa- hanol gyfeiriadau, credwn fod y cyfarfodydd yma lawn cystal ag arferol, os nad yn uwch ; ond casglwn nad oeddynt yn gwbl mor Uuosog yn herwydd amgylchiadau. Ni chlywsom well gys- tadleuaeth corawl, gyda'u gilydd, nag a gawsom yn Nhreforis Ddydd Nadolig ; a dyna oedd barn ein cyd-feirniad, Eos Morlais : amcan uchel gan bob cor, a rhywbeth newydd gan yr'wyth arwein- ydd ; ond y mae eisieu mwy o symlrwydd yn yr arweinyddiaeth. 1 gyfarfod â'r diffyg hwn, y mae yn ddá genym i Mr. Hughes, Laudwr (gwr sydd wedi gwneyd llawer i gefnogi cerddoriaeth a cherddorion Cymreig), hysbysu ei fwriad o gyoyg gwobr annibynol, yn yr Eisteddfod y Nadolig nesaf, am yr enghraifft (specimen) goreu o Arweinydd Cor. Bydd hyn yn sicr o ateb pwrpas rhagorol, am y bydd yn ddysgyblaeth feddyliol i'n harweinyddion. Ond gwelwn fod cyfeillion Aberdar wedi achub y blaen arnynt, gan y cynygia Mr. Richard Jones wobr o dlws arian i'r arweinydd goreu ar wahan i'r cor, yn eisteddfod fawr y Pasg nesaf, a gynelir yn y Temperance Hall. Peth arall sydd yn myned ar gynydd yn gyf- lym yn ein heisteddfodau—ac mae hyay yn aiv wyddo yn dda—ydyw fod mwy o sylw yu cael ei dalu i offerynau cerdd, a gwobrau yn cael eu cynyg am chwareu arnynt, Yn y tair eisteddfod y buom ni yn gwasanaethu ynddynt yn ystod y gwyliau, yr oedd gwobrwyon am beröormiad ar wahanol offerynau; yn enwedig y violin, y pianoforte, a'r harmonitim. Yn y gystadleuaeth ar chwareu y piano yn Nhreforis, yr oedd yn iechyd a ìlawenydd mawr i ni weled a chlywed cynifer o fechgyn a merched ieuainc yn ymgys- tadlu â'u gilydd mor siriol; ac mae'r fechan gafodd y wobr (pupìl i Dr. Joseph Parry, fel y clywsom wed'yn.) yn sicr o wneyd enw iddi ei hun. Felly hefyd y foneddiges ddaeth allan yn ìlwyddianus a,m chwareu darn anhawdd a chlas- urol ar yr harmonium, yn Eisteddfod y Temlwyr Da, Hope Hall, Liverpool (Miss Kirkham, merch Iago Tegai, fel y clywsom wed'yn). Dylai ein cerddorion gefnogi ein pwyllgorau yn y cyfeiriad hwn. Y mae yn ddiau fod ein holl brif feirniaid mewn llawn waith fel arfer : rhai o'r Gogledd yn y Deheu, ac amryw o'r Deheubarth yn y Gogledd, fel arfer. Yr oedd amryw hefyd, y mae yn ddiau, o'n cerddorion sydd yn codi i sylw, yn cymeryd rhan fìaenllaw eleni fel beirniaid. Y mwyaf amlwg, efallai, yn y cyfeiriad yma eleni ydynt:—Mri. T. Price, D. W. Lewis, Ẅ. T. Samue), J. T. Rees, Dan Davies, Alaw Manod, D. Wylor Owen, Alaw Mnudwy, Dyfed Lewis, &c. Éhai yn llenwi y swydd am y tro cyntaf, megys Mr. Lewis J. Roberts, ac ereill, o bosibl, na chlywsom am danynt. Oyfar- fyddasom ar ein teithiau â'r cerddor ieuanc, Mr. W. Davies, Bangor a Llangefni. Y mae efe, gyda Mr. J. T. Rees, a Mr. T. Price, yn dyfod yn amlwg i'r golwg fel canwyr a chyfansoddwyr. Deallwn i'r olaf gipio mwy nag un wobr bwysig am gyfansoddi tua'r gwyliau diweddaf. Oan- mola Mr. D. Emlyn Èvans ei anthem fuddugol yn Eisteddfod Ffestiniog, fel y gwelir wrth y feirniadaeth a ddechreuir ei chyhoeddi yn y rhifyn hwn, ac fel y dywed wrthym mewn llythyr cyfrinachol. Fel y gwelir, myned ar gynydcl y mae cerddoriaeth a cherddorion yn ein hanwyl wiad. Bydded i bob un, yn ei gylch ei hun, weithio yn egniol a chydwybodol i'w dyrchafu. NODIADAü. Oddiwrth lythyrau Mr. D. Jenkins, Mus Bac, yn y Genedl Gymreig, casglwu fbd ei daith yn America yn llwyddiant digymysg. Oafodd bîeser mawr wrth glywed parti o Germaniaid yn dadganu ei anthemau a'i gydganau ei hun. Oychwynodd adref ar yr 21ain o'r mis diweddaf' (Ionawr), a gobeithiwn ei fod ertoyn hyn wedi cyihaedd adref yn iach a 4yoseh Addawa