Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CERDDOR Y CYMRY. CYF. 3-5 (1885 - 8) 0 CYF 3 RHIF 30 (IONAWR 1886) HYD CYF 5 RHIF 12 (RHAGFYR 1888) CYHOEDDWYD CERDDOR Y CYMRY GYDA CYFAILL YR AELWYD; FELLY PRIN Y DISGWYLID CYHOEDDI WYNEB DDALEN A RHESTR CYNNWYS I*R TAIR CYFROL HON. CEIR BWLCH 0 16 TUD., YN Y TUDALENIAD RHWNG Y RHIFYN AM FIS RHAGFYR 1885 A IONAWR 1886, GAN NA CHEIR BWLCH CYFATEBOL YN NHUDALENIAD YR ATODIAD CERDDOROL, MAE*N DEBYG MAI GWALL SYDD YMA AC NID RHIFYN COLL.