Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

"?**/~24 L:%f *S9*c YW ££v/ *o £w Cyf. 3. «ORPHEMF, 1885, Rhit. 34. Cctìtìîor g Cimni>: 2M Wmwtft $0ŵfl<ẃetít, &., p mfclftft m $puy, YN CYNWYS CERDDORIAETH YN Ÿ DDAU NODIANT, ERTHYGLAU YN MHOB CANGEN O WYBODAETH FUDDDIOL YN DAL CYSYLLTÍAD A CHERDDORIAETH, Dan Olygiaeth W. T. REES (Alaw Ddu). C-Y-3STW ysiAD Llenyddiaeth Gerddorol— Madame Malibran........... -_Y diweddar Syr^Julius fcenedict ... Beirniadaethau— Y Jteguiems yn Eisteddfod Tredegar Eisteddfod Llangloffa... Madame Edith Wynne (parhad), gan S. Rees (Alaw Trefor) ... ,., Cerddoriaeth Gynulleidfaol—Y Gy- MANFA. GERDDOROL— Cyplysiad yr H ŷmn an a'r Tonau ... Cyînanf a Gerddorol y Methodistiaid—Dos- barth Aberayron ............ Cymanfa Çr&jm Cynulleidfaol y Bedydd- wyr—Dowlais a Phenydarren ... Yr Ysgol Gerddorol— Offeryniaeth, gan Pedr Alaw Congl rydd i'r Cyfansoddwr, yr Aiwein- ydd, y Dadganwr, &c—Gwobrau 181 183 183 184 185 Perfformiadau o Brif Weithiau— Undeb Cerdáorol Bangor .........191 Datganiado "Judah's Captivity and Re- storation" ...... ..... ... 192 GOHEBIAETHAU— 190 Yr jsgrifauar "Yr Organ"....... Ysgoloriaeth Ieuan Gwyllt ... ... . Eisteddfod Genedlaethol 1885 YMaesLlafur ... Meyerbeer...... '.......... Tysteb Alaw Ddu............ EIN BWRJDD CERDDOROL— Y Wasg Gerddorol .......... CONGL Y BARDD A'R GWYDDONYDD— " Dyma un o'm hen alawon " "Oedrych yn nüaen" ....... Adran y Nodiant Newydd-t-Sol-Ffa— Coleg y Tonic Solffa—Arholiadau... 198 192 193 193 196 196 196 CERDBORIAETH-Violin Solo (gyda ohyfeiliant i'r Piano), gan J. T. Rees, A.C., Aberystwyth. LLANELLI : argraffwyd a chyhoeddwyd gan d. williams a'i fab, swyddfa'r guardian. 1885. PRIS TAIR (ll\IO(;