fapPOR.Y.<ÜVMRYi ^5 -----,----_----_---------,------------- ------ ^l----™_---—-----L~---------- CYHOEDDIAD MISOL CENEDLAETHOL, %í Wa$atraet!t (íterûòorî&stftt &t+t £tt mltlitít ^ Csmt^ Cyfrol II. MEHEFIN, 1885. RMf. 23. " O alar du ! O ddolef brudd! Mor lleddf yw telyn Cymru lân I Mae'r gerdd Gymreig yn gwynfan oll, Ac wylo sydd lle gynt bu'r gân!" Mr. Brinley Richards. AN eto heb orphen ei waith, tynodd Mr. Brinley Richards ei anadl olaf dydd Gwener, Mai iaf, yn ei breswylfod, 25, St. Mary Abbott's Terrace, •^lündain, wedi oes o lafur lled hynod a ^efnyddiol. Yr oedd fel arfer wrth ei ?dyledjwydd yn y Royal Academy, dydd ^ercher cyn hyny, ac wedi bod yn fywiog ^11 cyflawnu ei swydd fel arholwr dros y coleg yn y Deheubarth yn ddiweddar. § Yr oedd yn enedigol o Gaerfyrddin, a É&nwyd ef yn y flwyddyn 1819. Ystyrid ef yn gerddor lled gyflawn a dysgedig yn I gwahanol ranau ; ond adnabyddir ef yn benaf oddiwrth ei gân, neu'r anthem gen- ^laethol syml, " Ar Dywysog Gwlad y ,fyniau " (" God bless the Prince of WaUs "), jl gyfansoddiadau a'i drefniadau i'r ber- ?0lleg (piano). Rhagorai yn hyn, a chyr- ^eddodd ris uchel iawn fel chwareuydd r yr offeryn hwnw. Êydd y crynodeb canlynol o hanes ei ^addedigaeth, gan ohebydd o'r Brif- a^nas, yn ddyddorol:— ç''öydd Iau, Mai 7fed, hebryngwyd gweddillion y ^yniro gwladgarol a'r cerddor poblogaidd. y di- U^dar Mr. Brinley Richards, i dŷ ei hir gartref yn §hladdfa Brompton. Daeth ei ddiwedd yn dra ^ nysgwyliadwy, fel na chafwyd nemawr amser i a,^eüthur unrhyw drefniadau cyhoeddus yn nglyn s0 aitlgylchiad. Er hjny daeth nifer fawr o ber- gvj?a.u yn nghyd i dalu y gymwynas olaf i'n hen ç/Jaill, Yn eu plith gellid gweled yr Anrhydeddus fe?0rge Osborne Morgan, Q.C, A.S., Mr. Henry (jj^ard, A.S., Mr. Richard Davies, A.S., Syr 0rge Macfarren, a'r rhan fwyaf o Broffeswyr y Royal Academy; Mri. Stephen Evans, Lewis Morris, Abel Simner, R. Sorton Parry, W. Davies (Mynorydd); y Parch. John Evans, Miss Mary Davies, Miss Dilys Ll. Davies, Madame Martha Harries, Madame Lizzie Evans, Miss Marian Price, R.a.M. ; Mri. James Sauvage a G. H. Ll. Edwards. Darllenwyd gwasanaeth claddu yr Eglwys Sefydl- edig gan ddau o berthynasau yr ymadawedig; ond ar gais y teulu canwyd ar y diwedd, o dan arwein- iad Mynorydd, y boneddigesau enwyd yn uno yn yr emyn, yr hen benill adnabyddus, " O fryniau Caersalem ceir gweled." " Yr un noswaith, yn nghyfarfod (Conversazione) blvnyddol y Cymmrodorion, ar gais Mr. John Thomas (Pencerdd Gwalia), yr hwn a siaradodd yn uchel am gymhwysderau ei ddiweidar gyd- athraw, ac eiliad Dr. Isambard Owen, pasiwyd pleidlais o gydymdeimlad â theulu Mr. Brinley Richards yn eu galar a'u trallod." Y Parch. Edward Stephen, Tanymarian. Ie, ie, Tanymarian anwyl a chlodfawr yn ei fedd ! Ow ! Pafoddy cwympodd y cedym ! Ychydigwedi deuddego'rgloch dydd Sul, Mai iofed (dim ond ychydig ddyddiau ar ol Mr. Richards), ehedodd ei enaid mawr a thanllyd yntau i fyd yr ysbryd- oedd. Yv oedd fel yn ymddifyru ar y trothwy er ys tipyn bellach ; ond yr oedd ef ei hunan a'i gyfeillion yn dymuno es- tyniad o'r lease am dipyn eto, fel y gallai wasanaethu ei Dduw a'i gyd-genedl a garai mor fawr. Dim ond 59 oed yn marw ! rhaid na arbedodd ddim ar ei gorff cryf. Meddai allu nodedig i ym- daflu yn gwbl oll i'w waith : yn hyn yr oedd yn arbenig ar ei ben ei hun ; ond tebyg fod y gallu hwn fel pryf anweledig yn difa ei nerth ar yr un pryd. Yr oedd Tanymarian yn fawr mewn arnryw bethau—fel pregethwr, cerddor, a bardd, yn neillduol. Ni fu neb mwy poblogaidd : yr oedd y galwad^u arno yn y cymeriadau uchod, ac fel arweinydd cy- manfaol ac eisteddfodol, yn ddiderfyn. Fel hyn yr aeth yn mlaen am flynyddoedd