Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyf. 2. MAWBTH, 1885. Rhit. 34>. Cctŵra* g i&ÿmtÿt ■&t Wmmt% ëtvMmwi%f &r-, p 'mfclttfc & Ŵ*Ẅí YN CYNWYS CERDDORIAETH YN Y DDAU NODIANT,» ERTHYGLAU YN MHOB CANGEN O WYBODAETH EUDDDIOL YN DAL _ CYSYLLTIAD À CHERDD~ÖRÎAETH,;~~ " Dan Olygiaeth W. T. REES (Alaw Ddu). 0"Y"3<T"W ySIAX). ^Alaw Ddll (darluniedig)—Crynodeb o hanes ei fywyd, gan Hen Ddysgybl iddo... 117 Yr ^íÔrgan, gan Wm. Rees, Melinden , „/National School, Rhyl .. ... ... 121 ?*CONGL YR HANESYDD A'R HYNAFIAETHYDD-- Rhestr o Lyfrau Ceiddorol gan Gymry ... 123 Émýnau ä Thönaü ... ..." y CorglyTÖnau ... ... ... ... \LLONGAjyiiäẃ»g§>ẃ«»» ... Cerddoriaeth Gynulleidfaol—Y Gy- MANFA GERDDOROL— Offerynau Cerdd yn Ámericá ... ...125 CanuMawI ... ... ... ... ... 126 Yr Ysgol Gerddorol— Offerjniaeth, gan Pedr Alaw ... ... 126 Congl HoK ac Ateb ... ... .., ■' ...127 123 123 124 Congl rydd i'r Cỳfansoddwr, yr Arwein- ydd, y Dadganwr, &c.—Gwobrau ... 127 Eisteddfod Genedlaethol 1885.—Y rhestr Testynau ... ...... ......128 Cyngherddau Uwchraddol— Ail berfformiad o Gantata " Joseph" yn Abertawe ...... ... ... ... 129 Cyngherddau y Tabernacl, Llanelli ... 130 ElN BWRDD CERDDOROL— Adolygiad gan D. Wylor Owen .. ... 130 "YGeninen" ... ... ... ... ...130 Emyriaù y Cysegr ... ...... ... 131 Tysteb Álaw Ddu ... ... ......131 Adran y Nodiant'Newydd—Sol-Ffa— Cynadledd y Sol-Ffawyr yn y Gogledd ... 132 ColegyTonic Solffa—Arholiadau'... ... 132 CERDDORIAETH-Rhangan i Wrýwod, "Y Rhosyn" (yn y dd.au nodiant), gan J. W. Parson Price. LLANELLI : ARGRAFFWYD A CHYHOEDDẂYD GAN D. WILLIAMS A'l FAB, SWYDDFA'R GUARDIAN. I885. l*üi» TAIft €Ëli\T10G.