Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

(ÜERPPOR ^Y^YMRY i CYHOEDDIAD MISOL CENEDLAETHOL, &t ìLÜnsnnnctíí Cet òòoi ineth, &t.t %n mltfitlt 3 Ciîtwö* Cyfrol II. CHWEFROR, 1885. Rhif. 19. iríemjòòineth <3fa*ôô*rtil* Y GWYNEBPRYD, GYDAG YSGOG- IAD AO AGWEDDIAD CYFFREDINOL WRTH DDADGANU. Gan J. H. Roberts, Mus. Bac. (Cantab.) MAE yn syndod i mi, a gwn ei fod i lawer, pa mor ychydig o sylw a delir i destyn yr ysgrif hon. Llawer o'n cantorion, pa rai, mewn ymddyddan, ydynt yn gwisgo agwedd ddymunol a nawddgar ar eu gwynebpryd; ond mor Synted ag y dechreuant ganu, safant fel ^elwau, agorant eu geneuau fel pe drwy ^ymhorth peiriant celfyddydol, gollyngant ^Han seiniau, ond mor gynted ag y syrth- j£nt dros y gwefusau, y maent yn~ colli eu ^effaith briodol yn gyfangwbl, o herwydd ^nll hunan-symudol (megys) y genau, fel Pe na byddent o dan reolaeth yr ewyllys ? gwbl. Ereill, i'r gwrthwyneb, yn eu na-Wyddfryd i osgoi yr ymddangosiad o °d yn farwaidd, a difywyd, a groesdyn- ?nt ei gwynebpryd mewn dull tra phoenus 1 r Hygaid i edrych arnynt, fel ag i wneyd ^1 hunain yn destyn gwawd neu dosturi. e Welir pan yr edrychir ar gerf-ddelw o firhyw un o'r enwogion, fod y cerfiwr a'i ^gais tuag at roddi mynegiant i'r unrhyw gymeriad yr hwn y byddo y gerf-ddelw vî ei gynrychioli, drwy y llinellau, ac ar- Qull y gwynebpryd ; yr un modd y gellir • ^eyd am waith yr arlunydd. O ganlyn- **> pa mor bwysig ydyw i'r cantor §euluso moddion mor effeithiol at roddi yniorth i gynyrchu effaith neillduol. ^ywed Horace, " fod gwyneb trist, yn |Weddu ymadroddion o dueid gwynfanus; SVvyneb digofus, i ymadroddion yn llawn o'r bygythiol; gwên chwarèus, i eiriau difyrus," &c. Nid yw o bw^s pa mor swynol y byddo'r llais, oni foddlonir y llygaid yr un modd a'r glust. Buan iawn y blinir ni os na bydd gwynebpryd gydag ysgogiad corff y cantor, yn cydweddu â thestyn y gerddoriaeth y byddwn yn gwrandaw arni. Y mae gwynebpryd mynegiadol bob amser yn arddangosiad o feddwl synwyrol. Yn yr areithfa gyhoeddus, ystyrir hyn gan yr areithydd profìadol yn gam pwysig tuag at fod yn llwyddianus ; ac nis gall fod ronyn yn llaí pwysig i'r cantor. Fe wyr pob dadganydd, neu o'r un lleiaf, fe ddylai wybod, os bydd y gerddoriaeth a'r geiriau yn cydasio â'u gilydd, na ddylai y gwynebpryd ddesgrifio tristwch, pan fyddo y testyn o nodwedd siriol; yr un modd gyda gwynebpryd llawen, nid yw yn cydweddu â thestyn yn desgrifioanobaith, galar, â theimladau cyffelyb. Y mae hefyd â fyno y llygaid â hyn, er rhoddi lliw priodol i'r hyn fyddo genym mewn llaw, yr hyn sydd yn annichon- adwy ei gynrychioli gydag unrhyw ysgog- iad arall o'r corff. Mynega y llygaid gyfrolau, a rhydd y cymorth mwyaf i'r dadganydd gyda rheolaeth briodol. Y mae y dadganydd a fyddo o ymddangosiad gwylaidd, eto'n siriol, gyda gradd gy- medrol o hunan-ymddybyniant o'i allu, yn sicr o fod y trwydded goreu a all gael yn ei ffafr pan o fiaen y cyhoedd. Nis gellir dweyd hyn am lu mawr ag sydd yn meddu ar dalent yn y cyfeiriad hwn, ond eto heb ei diwyilio, o herwydd mynych y gwelir hwynt yn esgyn y llwyfan gyda gradd helaeth o hyder, ac yn wir nid ychydig o fombast, a fydd yn ílenwi bodau rhesymol â syndod a difias- dod. Y mae hyn yn sicr o fod yn anmharu y gelfyddyd, a pha le bynag y gwelir hyfdra