Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

"f yrijallutr n tjẅaam. Cyf. I. IONAWR 1881, Rhif 1. CYNGOR A Draddodwyrì ar Ordeiniad y Brawd John E. Jones, yn Cambria, Wis., Mehefin 8, 1880. Seiliedig ae 2 Tim. 4 : 5. "Eithr gwylia di yn mhob peth." Neu yn ol un cyfieithiad, " Bydd di wyliadwrus." Bydd effro ; bydd egniol ; dyoddef aifyd. Neuyn ol y cyfìeithiad arall, "L!afuria yn mhob peth; g\vna waith efengylwr ; neu, gwna y gwaith «ydd yn perthyn i efengylwr ; cyílawna dy weinidogaeth ; neut lawn brifia." Y mae y testyn yn gyngor, yn lien gyngor, yn gyngor Apostolaidd ; cyngor olaf hen weinidog ydyw. Cawn ar ddeall wrth y llythyr liwn fod Paul* Apostol raawr y Cenedloedd, yn bryderus ac awyddus iawn am lwyddiant crefydd Crist, a phurdeb yr efengy], ar ol ei ymadawiad ; ac agwedd deilwng iawn ar hen wein- idog ydyw pryder a gofal am lwyddiant yr aclios ar ol ei ymadawiad. Y mae dosbarth o honom ninau sydd yn tynu at y terfyn ; a dyma gyfleusdra i roi cyngor i un sydd yn cychwyn yn y weinidogaeth, ac ni wn am well eyfarwyddiadau nag a geir yn y iestyn hwn. Mynega yn flaenorol am amseroedd pryd na ddyoddef- ant athrawiaetli iachus ; troi oddiwrth y gwirionedd at chwedlau. Nid annhebyg i'r amseroedd hyn oedd y rhai hyny—chwedlau yn fwy poblog na'r gwirion- edd— clustiau wedi merwino—clustwedi arfer cymaint â swn, nes y mae wedi peidio a tliynu ei sylw—clyw- ed heb wrando Y mae genym seiliau i gredu fod llawer iawn yn dyfod i swn y weinidogaeth yn ein hoes a'n dyddiau ni, yn dyfod 'i'r cyfarfodydd y Sab-