mmzm: PEIS CETiSJIOGr MISOLYN at wasanaeth yr aelwyd, Cyfarfodydd Dirwest, &c. 'í *,,"ll','ll'.......II.....i.....>"ll".'l........'II1''...........I'............Il"''l..............Il'......'Il''l||i.......II'-'U........||"i|.........|.............i||i............|............•i||<-igl>....."IP'Ml.......l|l"'|li'- Awst, 1904. CYNWYSIAD. Min y Ffordd, Y Mesur Trwyddedol—Dau Ddiwrnod a Dwy Olygfa—Deddfwru trwy drais—Rhai gwelliantau gaed—Yn llaw y Fasnaeh—Y penaeth Affricanaidd a'r Fasnach—Yr achos yn Ffrainc—Yr Almaen yn enill tir—A yw meddwdod ar gynydd j Lloegr a Chymru ?—Cynydd Hunan-leiddiaid—Cau Cynar—Gwahardd- iad yn Ynys Mon. BLAENLLYMWCH EICH OFFER: Spurgeon. HIRAETHOG ar DDIWYDRWYDD a DARBODAETH. JOHN GOUGH AR NERTH Y BLYS. GOLYFA GYFFROUS. FATHER MATHEW AR IAWN I DAFARNWYR. GYFOEDION! GOCHELWCH ! Y DWFR YN DDIOD. Detholion. Crybwyllion. Barddoniaeth. f: H BALA: Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Davies ac Evans. 1 I . I