MAWRTH 1904. DìrioestoL 0* At wasanaeth yr Aelwyd a Chyfarfodydd Dirwestol Gynwysiad. MR. HUGH EDWARDS Liverpool: MIN Y FFORDD:— Deiseb y Meddygon, Barn Arlunydd enwog, Gair o Arabia, Cenadwri Esgob Lerpwl, Beth sydd wir ? Golygfa nos Sadwrn yn Llundain. Y Cyfarfod Mawr yn Bingley Hall. SANT GEORGE A'R DDRAIG. £174445,271 ! ! Y DDALEN DDU. BARDDONIAETH. The EIDDON JONES Testimonial Fund. AMRYWIAETH. Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Davies ac Evans, Swyddfa'r "Seren," Bala.