.....Ili.ll........llh.lll........Ili.lll.......llliilll........Ih.illi.......I1..1I.......itlli.lll......1III1.1II1...W1III1.1I........llli.ll.........H..1II........Ili.llh......1II..1II1.. ..iHli.Hl......lÜl.illl,.....ilh.iHt,.....i4k,ifll......rihiftl......itt,,,fll,.....rtli.,II.......irtt.i»,.. wf Cyfrol XI. TACHWEDD, 1908. Rhif 131. f " Er mwyn Crist, Cartref, a Chymydog." f ' Lwyrymwrthodiad i'r.BobL". "Llwyrwaharddiad i'r Wladwriaeth," V Jyst Sirwesíoí Pris Ceiníog, Dan Ólygiaeth y Parch. ELLIS JONES, Bangor. CYNWYSIAD. Y TRI PAID. Plant y Gorthrwm. Mr. J. ARTHUR WIULIAMS (Pencerdd Seiriol). J Cymanfa Gwynedd, 1908. ) BWRDD YR ALLIANCE, Cymdeithas Ddírwestol Maldwyn. [■ Cymanfa Gwynedd. [ Ton: " Ymlaen! Ymlaen! ehwi Filwnr Duw." I Y Wasg. Barddoniaeth. Amrywion. f &c, &c. 5 r [Davîes ac Evans, Gyhoeddwyr, Bala. |