,1.........|l,.ll.........Il,.lll,.......Il..llli,... .ll.....I......llN.ll........Ih.ll'.......ÍI...I........lll..ll.......llL.ll......l'lh.ll........II1..II1.......Ill.illl........Il.,ll........III..II.......lHl.iHl,.....,1ll„«l„. rol XI IONAWR, 1908. Rhif 121 v: " Er mwyn Crist, Cartref, a Chymydog." ' Lwyrymwrthodiad i'r Bobl." " Llwyrwaharddiad i'r Wladwriaeth," st Dirwesíoí Pris Celniog, Dan Olyciaeth y Parch. ELLIS JONES, Bangor. CYNWYSIAD. Yr Arweinwyr Llafur a Dirwesf. f Dfí, EVANS, Bangor, a Ghyfundrefn Gothenburg, \ Bwrdd yr Alliance. LLYTHYR UNCLB DEINIOL. By wydau Dirwestol f Trem ar yr Achos Dirwestol yn Lerpwl, f Tystíolaeth Arglwydd Wolseley Dymà dy ffordd di. f Dylanwad Esiampl. I Seithenyn, Tywysog Dyfed. 'f Barddoniaeth. Amrywiaeth. &c, &c; f [Davies ac Evans, Cyhoeddwyr, Bala. §. ,illli„„.llll„lll1.„..lHl„llli......Ill, l|],„„,llll..llt,...„.|l,.lf.....„lll,.lt>.......ltl,.ll!t„...illli.ltH......ilh.ill.......llh.llli......llli.ilh......Ili.,lli..u.„ll,.,lli.