Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

1 eyîroll.] j-—— PRIS CEINIOG. 1 " Ciu?YrYmrDrt^obiab i'r Bobt .* * f ClraYrroarjarbbtab i'r tDlabrortaet^ i\ ]\ 1\ #': ]\ jS «■'■ •; 1\ JN |\ 4? R. Prys Jones, Dinbych CHWEFROR, 1898. -<>.^- . Y üParch. John Evans, (Eglwys- bach), fel Dirwestwr, (gyda darlun). Gan y Parch. E. Ber- wytí Roberts, Pontypridd ... 17 Dechreuad y Gymdeithas Ddirwest- ol yn Nghymru. Gan y Parch. ' Benjamin Hughes, Llanelwy . . 20 Chwedlau a Dammegion Tramor. Gan y Parch. Emry.s ap'.Iwan. i.__Y Tlawd a'r Cyíoethog ... 22 Meddygon Dirwestol Cymru. 2.— Dr. John Adams Rawlings, Aber- tawe, (gyda Darlun.) Gan y Parch. Joseph Evans, Dinbych. 24 Llwyrymwrthodiad yn ei berthynas a Llafur Caled. Gan Charles Warely. 2.—Gwneuthurwyr Gwydr, (gyda darlun)....... Paham yr wyf yn Llwyrymwrthod- wr? Atebion gan y Parchn. H. Price Hughes, M.A., Llundain ; Abel J. Parry, Cefnmawr; O. M. Edwards, Ysw., M.A.; Silas Morris, M.A., Bangor; Rice Owen, (W.,) Aberdare...... Nodiadau Misol. Gan y Parch. Morris Morgan, a Plenydd . . Barddoniaeth.......19 . 21 . 27 ft 29ͧ 261 . J ;;;, , " % ' ■•'•. BáLA:1 Argraffwyd a Chyhoeddwyd gan Davies ac Evans Swŷddfa'r " Seren " a " Pulpud Cymru." ^^^ff^^