î\r. R.Prys üones, Dinbych. -*/f- iONAWR, ?S Cyfarchiad. Gan y Golygydd ... i ríLlwyrymwrthodiád yn ei berthynas l^; a Llafur Caled. Gan Charles Waäëly. i.—Y Gof (gyda dar- lun) . . v ............... 2 K Ystoriau i Blant......... . i 4 MDyledswydd Dirwestwyr. Gan y #| Proff. Anwyl, M.Ä., Aberystwyth 5 s Difyr a Dyddan............6 1898. .~$^~ m Paham yr wyf yn Llwyrymwrthod- jjp- wr ? Átebion gan y Gwir Barch. Ddeon Howell, Ty Ddewi; Mts. S. M. MATHEWSrAmíweh; Parch. Hugh Jones, Birkenhead; Prif-. athraw Owen PrŷS, M.A.; Coleg Tre|éoëà;J. Herbert Roberts, Ysw.,s A.S.; y Parch. H. Elvet Lewis, Llanelli .......... Meddygon Dirwestol Cymru. I.— Dr^ John W. Rowlands, Llanael- haiarn, (gyda Darlun.) Gan Mr. D. R. Daniel........... Dechreuad y Gymdeithas Däirwest- , ol yn Nghymru. Gan y Parch. Benjamin Hughes, Llanelwy . . " Bachgen yn eisieu." Gan Mr. D. J. Rees, Trealaw....... . . Anerchiad i Athrawon. Gan Esgob .HENFFORDD,.(gyda Darlun.) ... Nodiadau Misol. , Gan ~y Parch. MORRIS MORGAN, ä'PLENYDD . . Yr Arholiad Dirwestol........ At/Dosbarthwyr, At y Temlau a'r Cymdeithäsau Dirwestol, &c, tudal. 2 o'r amlen. . "Ä 12 ì 14» 161 Yn Rhifyn CHWEFROR, ymddengys " Chwedlau a Dameg- ion Tramor," gan Emrys ap Iwan :" " Y Parch. John Evans (Eglwysbach), fel Dirwestwr," gan y Parch. E. Berwyn J§ Roberts (ei gyd-lafurwr yn Mhontypridd.) , 'it Y BALA: Ârgraffẃyd a Chyhoeddwyd gan Dayies ac Evans, Swyddfa'r " Seren " a " Puipud Cymru." r^+ip,^^^