itii'-,*» m,m>] nm *i> ,**.i> " Er mwjjn Crist, Cartrëî a Chi|mgdög+" " Liwyrymwrthodiad i'r Bobl." "Llwgrwaharddiati iY Wiadwriaeth." Cyfrol XIII. äẃst, tmo. Rhif 152. V Jj/sf Dirwesfol Pris Ceiiriog. Dan Olyöíaeth y Parch. yf:LîS JONES, Bahjsor. '^ CrNWYSlAD. *Ẁ Y DDIOD FEDDWOL A BW'RDD YR ALLIÀNCE. H BüDDIANAfcT TYMOROL.! ' -j'j NODION TEMLYDDOL. ÍẄEST ynyr YSGOLIONJ.;0^^ ^NCLE: DEINIOL. ; UNDEB MERCHED Y DE | AMRYWIAETH ,* emî j Plant, Dinbych. \ %ARDDONIAETH. Gan Llew Tegid. Gnn yr Henadur Abel Williams. iWENDID SION DAFYDD LAS. V Y BALA: ^hoeddwyd gan Davîes ac Evans, Swyddfa'r Sbrsn a'r Cronicl liSSiÉfe