" Et mwyn Críst, Cartref, a Chymydog. 0\ y îyst... 2)irwestol. At wasanaeth. y Aelwyd Oyfarfodydd Dirwestol^ &c. ..ÌÜ1..11.......iiii.,ii,.......ii,,ii,.......n..,11.....iii,..............,.,n......ii...........ii,...........iiii.iiii.....,iiii..ii.......iiii.iii.......iiii.iiii......iiii.ii.........iii.iii........iii.iii........I...II......,.iii,..i........iiii.iiii, ■P^'-S ,v í'. * -«■- ' -"■'■'''''''•IffiTBB' g> * -**B S "'-■ Hfc__:' jmS" • U \ ,sf » ^^^9*^' • ■ ä ^H Sj Hj ... ... Bîä_________l Eië9É - - wÊk IONAWR, /903.—Y Parch. J. Eiddon Jones a Mrs. Eiddon Jones—Y Pryf Gwenwynig—Pa un, y gwyn ai y coch?— Bydd dyner wrth ÿbeius—Y ffordd ì fyn'd ì .__ fyny—Cyraanfa Ddirwestol Gwynedd-Elen Wyh, pen. i— 11 ' Saeth-eiriau hen Areithydd—Fflangell i'r Meddwyn—Doeth- _ eiriau, <&c. ----- Aigraffwyd a Chyhoeddwyd gan Davies ac Evans, Bala.