Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y Gymraes. CFF. X. RHAGFFR, 1906. RHIF 123. Mrs Davíes, Caíedffrwd Terrace, Clwtybont. GAX Y PARCH. D. JON'ES, DISGWYLFA, ARFON. 'YÎj'N o'r rhai rhagoraf yn ddi- \y\ ameu o ferched Cymru oedd Mrs. Davies. Fel y tystia pawb a'i hadwaenái, ac fel y teimlodd pawb fu yn gwrandaw ar ei hanerch- iadau cryfion a brwd mewn Cyman- faoedd Dirwestol, &c. Yr oedd iddi ]ii bresenoldeb. Nid yn unig iianwai hyn a hyn o droedfeddi o le ; önd elai rhyw ddylanwad rhyfedd allan o honi oedd yn cyraedd hyd y'mhell, gan hoelio meddyliau, ac arafu cam- rau, y rhai a nesaent ati. Nid nerth corph, na harddwch gwisg a wnai hyny, ond y peth hwnw sydd mewn cymeriad, yn tremio trwy y llygad, yn rhoi goslef i'r llais, ac ystum i'r ysgogiad. Buasai unrliyw ymwelydd ar ffordd, mewn cwmni, neu mewn cynulleidfa, yn teimlo fod Mrs. Davies yn bresenol, heb iddi hi ddweyd na gwneud dim. Y mae i bob cymeriad ei brif nodwedd. Nod- wedd Mrs. Davies oedd angerddolrw^^dd. " Hi oedd ganwyll yn Uo^gi." Un o edmygwyr penaf ei thad,—yr hen flaenor ffyddlawn a selog, David Prichard,—a ddywedài am_dano> ef, fod ei grefydd yn fwv o grefydd yr Hen Destament na'r Newydd. Yr oedd llawer o'r un peth yn wir am Mrs. Davies, yn arbenig dros ran gyntaf ei hoes. Carai gyfíawnder a barn. Ymdd'ygai gyda ìlymder puritanaidd ati hi ei hun. Mynai drefn ac ufuddLdod; yn yr Ysgol pan yn athrawes. Casai dwyll, afradeddi, gwylltineb, a moethusrwydd1' Fflachiai mellt o'i líygaid, a chlywid adsain Sinai yn ei lleferydd pan fyddai unrhyw esg-eulusd'ra, neu ddrygioni yn dang-os ei ben. Prin, o bosibl, yr oedd mewn dig"on o gyd- ymdeimlad a phranciau gwirion yr wyn bach, mewn aspri bywyd,