Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y Gymraes. CYF. X. TACHWEDD, 1906. RHIF 122. Ancrchíad Mrs. J. Herbert Robcrts. (Llywyddes Undeb Dirwestol Merched Gogledd Cymru.) \tff LWYDDIANUS iawn ymhob ystyr fu Cyfarfod Blvnyddol yr Undeb, a gynhaiiwyd yn Machyn- lleth, Medi 27, 1906. Yn absenoldeb y Llyw- yddes, darüenwyd yr Anerchiad canlynol gan Mrs G. Davies, Porthaethwy, vr Is-Lvwyddes : ANWVL Gvt>WfiITHW\rH,— " Y mae yn siomedigaeth fawr i mi nad allaf fod gyda chwi 5-11 eich Cyfdrfodydd Blyn- yddol eleni, a theimlaf awydd oblegid hyny i anfon atoch air o gyfarchiad. Hyderaf y bydd y C)farfodyd;l yn rhai llwydd- ianus iawn, ac y byddwch oll yn dvchwelyd adref wedi eich adnewyddu a'ch adgyfnerthu i waith y gauaf. Y mae eich Cyfarfodydd Blyn- yddol bob amser yn llawn ysbrydiaeth, a hyd- eraf y byddant yn fwy fyth felly eleni. V mae genym lawer i fod yn ddiolchgar am dano. Deallaf fod cynydd sylwcddol yn rhif ein Cangheniu a'n aelodau. Y mae y gwaith yn myned ymlaen yn ddistaw a chyson. ac yr wyf yn credu fod eín Hundeb yn allu gwirion- eddol er daioni yn mywyd ein gwlad Y mae llawer o'n ilwyddiant i'w briodoli i'n ídysgrifenyddes a'n Trefnyddes ragoroi, ac yr wyf yn sicr ein bod oll yn'llawenhau wrth wybod ei bod yn foddlon i ymgym- eryd a'r gwaith am dair blynedd eto. Yr wyf y-n cael y fraint o weled rhywbeth o fanylion ei gwaith, a mwyaf yr wyf yn ei hadnabod, mwyaf yr wyf yn edmygu y llwyredd a'r ymroddiad y mae yn ei dafiu i bob peth a wna. Wrth edrych ymlaen i'r flwyddyn newydd y mae llawer o bethau yn rhoddi calondid i ni. Yn y lle cyntaf, y mae genyf obaith y gwel y flwyddyn newydd basio Mesur Dirwestol gwirioneddol. Dylai hyn roddi i'r Canghenau ddigon o waith mewn parotoi meddyliau y bobl ar gyfer y ddeddf newydd, fel pan y cawn, fel y gobeithiem gael, Ddewisiad Lleol yn ddeddf, y byddant yn barod i wneyd defnydd doeth o'r gallu a roddir yn eu dwylaw Da genyf fod Cymdeithas Ddirwestol y Merched Prydeinig, â'r hon y mae ein Hundeb wedi ymgyngreirio, yn ymgymeryd ag Ymgyrch Ardystiadol yn ystod y gauaf dyfodol. Hyderaf y gwnawn ninau yr un modd, oblegid, wedi'r cwbl dymay rhan bwysicaf o'r gwaith, agobeith- iaf na bydd ein Canghenau yn foddlon nes cael pawb yn eu hardaloedd