Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

\nl ~ :j°^r Cyf. I.] <v :~~r' TACHWEDD, 1896. [Rhif 2. CYHOEDDIAD MISOL DARLUPÍIADOL I FERCHED CYMRU DAN OLYGIAETH CERIDWEN PERIS. CYNWYSIAD : Yr Ai:lwyd. Gau yr Hybarch Archddiacon Howell, Gresford 17 Y Dyn Ieuanc a'r Catacombs .. .. .. 20 CyFARAYY'DDIADAU I YSGRIFENWYR IEUAINC . . . . 20 Mrs. John Peter. (Gyda Darlun.) Gan y Parch. J. Evans- Owen, Llanberis ... .. .. ..21 Eldorado. Adolygiad ar lyfrau.. .. ..23 Undeb Dirwestol Merched Gogledd Cymru. (Gyda Darluuo Mrs. Mathews.) GanMrs. Jacob Jones, Rhy' 24 " Y Ddynes Newydd." Gan Miss Ellen Hughes, Llan- engan .. .. .. .. .. .. 28 Cyfarfodydd Gweddio i'r Merched .. .. 30 Lloffion i'r Deuluyddes .. .. .. .. 30 Tachwedd. "Y "Gymrafs" .. .. ..31 Dylanwad Personol. Y Bwrdd Cyfnewid. Gan Ruth 32 At ein Gohebwyr .. .. .. .. .. 32 PRIS CEINIOG. DOLGELLAU: argraffedig a chyhoeddedig gan e. w. eyans, smithfiíld lane.