Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Cyf. 1] HYDREF, 1896; CYHOEDDIAD MISOIi DARLTJNIADOIj I FERCHED CYMRU DAN OLYGIAETH CERIÜWEN PERIS. CYNWYSIAD: Yr Aelwyd. Gan yr Hybarch Archddiacon Howell, Gresíbrd Cranogwen. Gan Miss Prichard, Birmingham .« MEINI Y MlSOEDD. YSTAFELL Y CLAF. Anerchiad i Ferched Cymru. Gan FJlen Egryn Merched .. .. .. .. ., Gair at Gymryesau. Gan Ceridwen Peris Cydymdeimlad. Gan H Emyr Davies. Hydref .. 8 Harriet Beecher Stowe. Gan Ceridwen Perjs .. 9 Beth i'w Ddysgu fR' Eneth. Gan Ieuan Gwynedd .. 10 Oriau gyda Llyfrau. Gan Miss Ellen Hnghes, Llanengan 11 Ymgom Tair Merch ynghylch Priodi. Gan Ceridwen Peris ... .. .. .. ».I3 Y Rhai a Hunasant : Miss Annie Jones, Fourcrosses .. 15 Undeb Dirwestol Merched Gogledd Cymru .. 16 Y Bwrdd Cyfnewid. GanRuth ,. ,. ..16 PRIS CEINIOG. DOLGELLAtfe argraffedig a chyhoeddedig gan e. w, evans, smithfield lane.