Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y Gymraes. CYF. XIII.] EBRILL, 1909. [RHIF 151. '' Good Christian people! here lies for you an inestimable loan; take àll' heed thereof; in all carefulness employ it; 'with high recompense, or else with heavy penalty, will it one day be required back."—Carlyle. Dcddf y Pîant. GAN MR..HÙGH EDWARDS, LIVERPOOL. Y mae y ddeddf ragorol hon a bas- iwyd yn ddiweddar, ac sydd i ddod i weithrediad ar y cyntaf o Ebrill, yn cael ei hystyried fel " Siarter fawr " tuag at ddiogelu bywydau a ffyniant yr ieuenctyd. Trwy gymeryd gofal p'r plant yr ydym yn darbodi ar jgyfer dyfodol y genedl. Yn ffortunus /y mae mWyafrif mawr o'r rhieni yn / cymeryd gofal da o'r rhai bychain, / ond y mae er hyny lawer o blant gyda rhieni drwg, meddw ac esgeu- lus, a llawer heb rieni; y ddau ddosbarth hyn y mae y wladwriaeth yn dymuno eu hamddiffyn drwy y ddeddf newydd. Cofier mai nid cynt iddi basio nag y mae y " Fasnach " yn ol ei hanianawd yn cynllwyno i wneyd y ddeddf yn aneffeithiol a dirym, trwy awgrymu y priodoldeb o gael " Waiting-rooms " yn gysylltiol a'r tai trwyddedol, i'r plant i gael aros pan yn fe'rchu y ddiod, neu ddisgwyl eu irhieni allan o'r tai. Cyfrwys iawn ! Wmae y meddylddrych yn hollol groes i ysbryd y ddeddf; felly y mae yn rhaid wrth wyliadwriaeth. Hyderwn y bydd yr ynadon yn ddigon llygad- agored i hyn drwy yr holl wlad. Riioddwn i ganlyn grynhodeb byr o bri^ben-ranau y ddeddf, allan o'r 134 o adranau, er cyfarwyddyd i'r därîlenwyr. 1. Bydd i blant bychain a roddir aUan i'w magu gael>gwell gofalaeth am danynt gan, yr awdurdodau lleol; ac y mae y gyfraith ynglyn a'r gwaith amheus a adnabyddir wrth yr enw—" Baby Farm- ing," yn cael ei chryfhau mewn amryw gyfeiriadau. 2. Ymhlith y " cartYefi" a gynhelir gyda thanysgrifiadau elusenol, ymha rai y mae plant amddifaid yn cael eu cadw, y mae lle cryf i gredu fod yn awr ac yn y man, ddrygioni difrifol yn bodoli. Hyd yn hyn nid oedd gan neb hawl i dalu ymweliad ond trwy warant aw- «durdodol ynad heddwch. Y mae Deddf y plant yn gosod i fyny ^gyfundrefn arolygyddol. ,3. Bdb blwyddyn y mae dros fil o blant bychain yn cael eu Hosgi i MR. HUGH HDWARUS.