Y Gymraes. CYF. XIII.] IONAWR, 1909. ÍRHIF 148. <£i)ínrrhi;ul ij fmnhor. GAN CRANOGWÜN. NWYL CHWIORYDD, eich cyfarch wnaf, Gobeithio does neb o honoch yn glaf, Nac un yn wir ar grwydr pell, Oddiwrth y Gwir a'r Cartref gwell. Blwyddyn newydd dda i gyd, A fyddo y nesaf i chwi, ddrud 0 riniau penaf trugaredd a gras, 1 wneyd y byd lle y byddoch yn fras, 0 egin cenedl gyfiawn gref, Bendith i'r ddaear, a chlod i'r nef, Ceisiwch chwiorydd anwyl, y bri A ddaw oddiwrth leddfu gwae a chri, A gwasgar heddwch drwy bob man, Rhanu cysur â phob un gwan, Fel y gwnaeth Ef, y Ceidwad mawr, Ddisgynodd o'i orsedd harddach na'r 1 geisio dyn yn nyfnder ffos, [wawr, Ei geisio'r dydd, a'i geisio'r nos, Ei geisio nes ei gael, „a'i ddwyn drachefn Yn ol at Dduw, drwy ryfedd Drefn ! Blwyddyn newydd o wneuthur hyn, Yn fwy nag erioed hyd bant a bryn, A fyddo, chwiorydd, y nesaf i chwi, A heddwch a thangnef yn afon drwyddi hi. Líenyddíaeth goeth Y mae y Religious Tract Society yn darparu llenyddiaeth iachus ar gyfer yr ieuenctyd,a da fyddai î rieni eu derbyn i'w tai. Drwyddynt megir archwaeth at y pur, a daw yr ieuanc i allu dewis y da a gwrthod y gwael. Ÿ mae y " Girl's Own Paper," " Bov's Own Pape.r," " Sunday at Horue," " Cottager & Artisan," " Child's Companion^" " Friendly Greetings"—oll yn ddyddorol a llawn o ddarluniau. ,U'