Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y Gymraes. CYF. XIV.] MAWRTH, 1010. ÍRHIF 162. MRS. EDWARDS, Y BALA. GAN Y PARGH. D. CHARLES EDWARDS, M.A. Nid ydyw Cymru eto, debygem, wedi deall, ac oherwydd hyny <ddim wedi syhveddoli ei dyled i'w merched, yn enwedig ei dyled fawr i wragedd y gwŷr y mae yn talu y gwarogaeth mwyaf i'w coffadwr- iaeth. Y mae yn amlwg, ond gwybod ac ystyried y gwir, y buasai yn anmhosibl i brif gymwynaswyr ein gwlad ymroddi mor llwyr i'w gwaith, onibai am ofaí hunan-aberthol eu gwragedd am danynt. Er •engraifft, tebygol yw na fuasai Cymru wedi cael gwasanaeth Charles