Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

W ẅmraes. Cyf. VIII. HYiJREF, 1904. Rhif 97. Mrs. Htíghes, Chestervíííe, Abergele. G A N V PARCH. FRANCIS JON ES, ABERGELE. Y mae y wyneb h'awddgar uchod yn ddarlun cywir o galon hawdd- gar a da. Merch ydoedd Mrs. Hu^íies i'r diweddar Barch. William Williams, Rhyl,—gwr y cofìr yn dda am ei fywyd pur, ei weinidogaeth efengylaidd, ac yn enwedig ei weddiau gafaelgar, gan gynulleidfaoedd y Methodistiaid Calfinatdd yn Siroedd Dinbych a Fflint, am flynydd- oedd i ddyfod. Pan yr oedd hi tua t^aàn mlwydd oed, ymbriododd gyda Mr. D. D. Hughes,—gwr a ddaeth yn adnabyddus yn ddiwedd- arach fel diacon o radd dda yn èglwys y Methodistiaid yn Nghefn- meiriadog, ac feJ pen garddwr H. R. Hughes, Vsw., Rinmel, Arglwydd Raglaw Sir Fflint, ac ni fu erioed ieuad mwy cydmarus. Fel y mae yn hysbys i'r sawl sy.dd yn ei gofio, yr oedd Mr. D. D. Hughesyn nodedig .am unplygrwydd a nerth ei gymeriad fel dyn, a chrefyddwr, yn gymaint felly fel y dywedai y bonedd.wr yr oedd yu was iddo am dano ar ol ei gladdu, ei fod wedi colli y cyfaill ffyddlonaf a feddai y tuallan i'w deulu eíi hun. Ac yn y naill rinwedd a'r llall, yr oedd ei briod yn dra