Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

U (5^mrae8« Cyf. VIII. EBRILL, 1904 Rhif 91. iîSr.^«y^' Taí Dírwestoí a'a Gwasartaeth. Gall nifer helaeth o drefi a phentrefì Môn heddyw ymfírostio mewn tai ■dirwestol. Ceir tai cyfleus yn Nghaergybi, Llangefni, Llanerchymedd, Bodedern, Cemaes, Llanfaethlu, Rhosgoch, ac Amlwch. Nid ffìgyrau ac ystadegau fedr ddangos y daioni dirfawr y mae y tai hyn yn ei wneyd i grefydd a moesau cymydcgaethau. Yr wyf yn siarad am Sir Fôn, am mai un o Fôn ydwyf, ac o ganlyniad yn meddu ar rywbeth amgenach na thybiaeth am y lles a'r cyfleusderau geir trwy y tai hyn. Yn awr gofynwn y cwestiwn—Pa bsth ydyw gwasanaeth Taì Dirwestol mewn ardaloedd p Fel y gwyddoch y mae dwy ffordd i frwydro gelyn. set' trwy ymosod ac amddiffyn. Credwn mai yr olaf a nodwyd ydyw gwasan- aeth y tai hyn yn mrwydr fawr dirwest. l'e gofynem i ig o bob 20 o feddwon, pa fodd yr aethant ì'r cyfryw ystad, yr ateb fyddai, mai trwy ddilyn cwmni meddw—wedi niyned i'r tìref neu y j)entref gyda'r nos, a rhag bod allan yn yr oerni, cael eu denu gan dân hudolus parlwr y dafarn. ('■waith v Tai Dirwestol ydyw gwrthweithio dylanwad y tafarnau, a dar- paru lle cynes, cyfleus, i ieuenctyd ymgynull ynddynt, heb y temtasiynau alcoholaidd. Yma gallant amaethn eu cyrff a'u meddwl ag ymborth cyf- addas i'r naill a'r llaîl, a bydd y taì dirwestol yn amddiffynfa iddynt. Rhaid i'r ieuentcyd wrth" adloniant. Y mae deddfau cynydd corfí a meddwl yn galw am adloniant 0 fewn terfynau moesoldeb a rhinwedd.